Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31205
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Obrikis, Egidijus;Skinkaitis, Rimas
Title: Teologiniai Trejybės ir jos Asmenų bruožai išganymo ekonomijoje
Other Title: Theological features of the Trinity and its individual persons in the economy of salvation
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2015, [T.] 53(81)
Extent: p. 29-44
Date: 2015
Note: e-ISSN 2335-8785
Keywords: Trejybė;Trejybinis Dievas;Išganymo istorija;Bendrystė;Meilė;Holy Trinity;Trinitarian God;Salvation history;Community;Love
Abstract: Trejybinio Dievo tiesa – viena iš esminių krikščioniškojo tikėjimo tiesų – vis dar mažai nagrinėjama. Svarbu ne tik žinoti Dievą esant triasmenį ir tuos Asmenis nusakančius vardus, bet ir pažinti specifinius Asmenų bruožus bei savitus veikimo principus. Tai turi praktinę reikšmę ir atskiro žmogaus, ir visos Bažnyčios gyvenimui. Straipsnyje siekiama išryškinti tiek visos Trejybės, tiek atskirų jos Asmenų būties ir veikimo ypatumus išganymo istorijos kontekste
The truth of Trinitarian God, being one of the major truths of Christian faith, is still little studied. It is important not only to know God as existing in three persons and the names defining those persons, but to know specific features and distinctive principles of acting of these persons, because it has practical value for the life of both individual and the whole Church. The article seeks to highlight operational principles of the whole Trinity and its separate persons in the context of salvation history
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31205/1/ISSN2335-8785_2015_N_53_81.PG_29-44.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31205
https://doi.org/10.7220/2335-8785.53(81).2
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2015, nr. 53(81)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

183
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.