Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.12259/31185
Publication type
type::text::periodical::journal::contribution to journal::journal article::research article
Type of publication (PDB)
Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Title
Arkivyskupas Mečislovas Reinys – Dievo gailestingumo žinios skleidėjas ir kulto platintojas
Other Title
Archbishop Mečislovas Reinys as a prophet of Divine Mercy message and the spreader of its cult
Is part of
Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2016, T. 57 (85)
Extent
p. 33-42
Publisher
Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus
Date Issued
2016
Description
e-ISSN 2335-8785
ISSN (of the container)
1392-7450
DOI
https://doi.org/10.7220/2335-8785.57(85).2
Other Identifier(s)
VDU02-000019294
Abstract
The article analyzes the personality of Archbishop Mečislovas Reinys, the Servant of God, his ideas of spreading the cult of Divine Mercy as the archbishop of Vilnius. He was the first to approve praying the chaplet of Divine Mercy and introducing the feast of Divine Mercy in St. Johns church in Vilnius during the post-war period. He was spreading the message of Divine Mercy. This article is attributed to the Holy Year of Mercy, the 80th anniversary of the public exposition of the image of Divine Mercy for worship.
Straipsnyje analizuojama Dievo Tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio asmenybė, aptariamos Dievo Gailestingumo kulto skleidimo idėjos šiam ganytojui būnant Vilniaus arkivyskupu. Mečislovas Reinys pirmasis aprobavo Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą, pokaryje Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje įvedė Dievo Gailestingumo šventę. Jis pats ir savo laikysena skleidė Gailestingumo žinią. Šis straipsnis skirtas Šventiesiems Dievo Gailestingumo metams, Dievo Gailestingumo paveikslo viešo išstatymo garbinimui 80-mečiui paminėti.
Bibliographic Details
16
Coverage Spatial
LT
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)