Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31177
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Žiugždaitė, Saulena;Gudauskas, Andrius
Title: Naujas popiežiaus Pranciškaus komunikacijos stilius : gairės Katalikų Bažnyčiai?
Other Title: New style of Pope Francis’ communication : guidelines for the Catholic Church?
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2015, nr. 54(82), p. 9-27
Date: 2015
Keywords: Pope Francis;Catholic Church;Communication;Mass-media;Popularity;Popiežius Pranciškus;Katalikų Bažnyčia;Komunikacija;Žiniasklaida;Populiarumas
Abstract: Pope Francis, following the footsteps of his predecessors, took another important step in the field of social commu­nication: instead of academic and ordinary teaching of Church’s “elevated” speech he chooses the vocabulary that is understandable for ordinary person, presents symbolic gestures and intentionally seeks to communicate with the media and to become the “news” himself without the fear of ambiguity. While the concept of communication in terms of doctrine in Church’s documents is not yet fully defined, Pope Francis’ practical suggestions and beha­viour become an example for all levels of communication.
Straipsnyje aptariamas naujas popiežiaus Pranciškaus komunikacijos stilius, kaip viena iš jo populiarumo prielaidų. Suponuojama mintis, kad popiežius vietoj Bažnyčios mokymui įprastos kalbėsenos pasirenka eiliniam žmogui suprantamą leksiką, nevengia simbolinių gestų, kryptingai siekia bendrauti su žiniasklaida ir pats tapti „naujiena“, nebijodamas neišvengiamų dviprasmybių. Nors Bažnyčios dokumentuose dar nėra tiksliai apibrėžta komunikacijos sąvoka doktrinos prasme, popiežiaus Pranciškaus praktiniai pasiūlymai ir elgesys tampa sektinu pavyzdžiu visų lygmenų komunikacijai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31177
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.54(82).1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31177
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2015, nr. 54(82)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

174
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

132
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.