Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30969
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Perttula, Juha
Title: The possibility of a descriptive orientation to psycho-social work : towards the conceptual origins
Other Title: Psichosocialinio darbo aprašomosios krypties galimybės : link esminių dalykų
Is part of: Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2009, nr. 4(2), p. 9-36
Date: 2009
Keywords: Psycho-social work;Social work;Descriptive orientation;Psichosocialinis darbas;Socialinis darbas;Aprašomoji kryptis
Abstract: Identifying the experiential reality of individuals is an important objective of psycho-social work. Its importance is based on the assumption that this reality is always true for each individual. Phenomenology and its hermeneutic variant present complementary, not contradictory views of the basic quality of psycho-social work. Based on a conceptual analysis of preunderstanding, preinterpretation, interpretation and description, it is concluded that the most appropriate orientation to psycho-social work is a descriptive one.
Šio straipsnio tikslas yra aptarti vieną esminių socialiniams darbuotojams bei psichologam – psichosocialinio darbo sąvoką. Straipsnyje teigiama, kad fenomenologiniu požiūriu patirtinės asmenų tikrovės atskleidimas yra svarbus psichosocialinio darbo uždavinys, apimantis tiek terapinį, tiek konsultacinį darbą, tiek ir žmogaus mokslo tyrimus. Šio uždavinio svarba yra grindžiama prielaida, kad patirtinė tikrovė yra visuomet reali kiekvienam asmeniui. Tuomet esminis klausimas yra – kaip psichosocialinis darbuotojas (kaip tyrėjas, kaip terapeutas ir kaip konsultantas) gali suprasti ir organizuoti šią patirtinę tikrovę savo kasdieniame darbe? Šiuo požiūriu fenomenologija ir jos hermeneutinė variacija teikia papildančius, o ne prieštaraujančius tarpusavyje teorinius požiūrius į esminę psichosocialinio darbo savybę. Remiantis esmine tokių sąvokų, kaip egzistencinė situacija (duotasis gyvenimo kontekstas), nereflektyvus mąstymas, interpretacija ir aprašymas, analize daroma išvada, kad labiausiai tinkama psichosocialinio darbo orientacija yra aprašomoji, o ne interpretuojamoji (aiškinamoji). Aprašymas visuomet apima ir interpretaciją kaip nereflektyvų mąstymą. Vertinant psichosocialinio darbuotojo darbą iš aprašomosios perspektyvos, geriausias kriterijus geresniam ar blogesniam aprašymui bei atitinkamai geresniam ar blogesniam psichosocialiniam darbui yra aiškios duotybės laikymasis. Papildomai aiškios (akivaizdžios) duotybės laikymasis sukuria ir pagrindą moksliniam patikimumui. Intuityvus patyrimo procesas taip pat yra aprašymo dalis. Psichosocialinis darbuotojas gali aprašyti tik tas prasmes (reikšmes), kurias yra intuityviai pats patyręs. Fenomenologiniu požiūriu, intuicija yra išorinių objektų duotybė sąmonėje. Nors aprašymas yra uždavinys, kuris niekuomet negali būti visiškai įgyvendintas, psichosocialiniai darbuotojai turi etinį įsipareigojimą dirbti aprašymo uždavinio išpildymo link, kuomet jų darbas susijęs su patirtine kito žmogaus tikrove. Iš fenomenologinės perspektyvos psichosocialinis darbas, kaip tyrimas, terapija ir konsultacija, vykdoma socialinių darbuotojų ar psichologų, nėra paremtas jokiu teoriniu mąstymu. Tai lengviau įsivaizduoti terapeuto ar konsultanto akimis nei tyrėjo, kadangi terapiniame ar konsultaciniame psichosocialiniame darbe yra įmanoma pasiekti tikslų visiškai neištariant nei vieno žodžio. Tuo tarpu psichosocialiniame tiriamajame darbe visuomet yra poreikis transformuoti intuityvų patirtinį supratimą į kalbinę išraišką.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/30969
https://hdl.handle.net/20.500.12259/30969
Appears in Collections:Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods 2009, nr. 4(2)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.