Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30861
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Godvadas, Paulius
Title: Phenomenological method as a discipline for a mind
Other Title: Fenomenologinis metodas kaip proto disciplina
Is part of: Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009, [T.] 4(2)
Extent: p. 55-65
Date: 2009
Keywords: Fenomenologija;Protas;Phenomenology;Mind
Abstract: Šis straipsnis aptaria fenomenologinės laikysenos, kaip vienos esminių fenomenologinės teorijos ir metodologijos idėjų, praktikavimo sukuriamas galimybes. Filosofinis fenomenologinis metodas yra dažnai kritikuojamas dėl savo sudėtingų idėjų ir per menkų metodinių nurodymų, tačiau šiame straipsnyje teigiu, kad esminės fenomenologinės teorijos ir metodologijos idėjos neturėtų būti suprantamos kaip instrukcijos, o greičiau kaip tam tikri idealizuoti principai, kuriuos būtina modifikuoti į praktines procedūras. Tik tuomet fenomenologinė laikysena leis socialinio darbo tyrėjams bei praktikams ne tik suprasti fenomenologinį metodą, bet ir jį praktikuoti. Straipsnyje aptariami 4 esminiai bruožai, išskiriantys fenomenologinį metodą – fenomenologinė redukcija, patirties aprašymas, patyrimo esminių struktūrų paieška ir intersubjektyvumas. Tačiau kiekvieną šių keturių idealizuotų principų yra įmanoma transformuoti į konkrečias praktines procedūras. Pirmiausia fenomenologinės redukcijos principas turi būti susiaurintas ir transformuotas į susilaikymą nuo išankstinių nuostatų ir išankstinių teorinių prielaidų tiriamojo reiškinio požiūriu. Antrasis idealizuotas patirties aprašymo principas turi būti transformuotas į maksimalų susilaikymą nuo interpretacijos ir patirties aprašymo tikslumo bei detalumo išlaikymą. Trečiasis esminių patirties struktūrų paieškos principas turi būti transformuotas į esminių patirties sudedamųjų dalių paiešką, ne tik detalų patyrimo aprašymą, ir galiausiai ketvirtasis idealizuotas intersubjektyvumo principas reiškia, kad aprašyta ir suabstraktinta patirties struktūra turėtų būti patikrinama kartu su tyrimo dalyviu ar remiantis jo aprašymu.[...]
This article discusses the opportunities of phenomenological practice. Even though phenomenological method is criticised for complicated ideas and few methodological guidelines, I argue, that the core ideas of phenomenological method can be transformed into practice of phenomenology. The implications of practicing the phenomenological attitude and the proposed procedures reach far wider than just social work research – they provide also important opportunities for social work practice and are related to such ideals as empathy, respect or compassion
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30861/1/ISSN2029-0470_2009_N_4_2.PG_55_65.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/30861
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods 2009, nr. 4(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.