Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30850
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Eidukevičiūtė, Julija
Title: Socialinio darbo mokomoji praktika universitetinėse studijose
Other Title: Social work practice in university studies
Is part of: Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009, [T.] 3(1)
Extent: p. 9-22
Date: 2009
Keywords: Socialinis darbas;Universitetas;Praktika;Social work;Pactice;University
Abstract: Straipsnyje pristatoma mokomoji praktika kaip kompleksiškas ir sudėtingas procesas, įvertinant socialinio darbo kaip profesijos naujumą bei dalyvių gausą šiame procese. Socialinių darbuotojų rengėjams, lydintiems studentą mokomosios praktikos procese, tenka sudėtingas uždavinys – suorganizuoti tokį mokymosi procesą, kuris sudarytų sąlygas ugdytis profesionaliam socialiniam darbuotojui, gebančiam veikti individualiose krizinėse situacijose, integruoti praktines bei teorines žinias. Mokomosios praktikos metu studentas mokosi įsimindamas teorines žinias, atlikdamas praktines užduotis, reflektuodamas turimą asmeninę ir praktinę patirtį. Straipsnyje aptariama profesionalumo raida, kuri sukuria specifinius reikalavimus mokomosios praktikos procesui bei numato gaires dėstytojui, vedančiam praktikos užsiėmimus
The article presents social work field practice as a complex and complicated process, which takes into account the novelty of the social work as a profession, and numerous actors in this process. Thus the task which falls onto educators of social workers is very complicated, as they support the student in this process, that is, the task is to organize the learning process which develops conditions for self-education of professional social worker who is able to act in individual critical situations by integrating practical and theoretical knowledge. During field practice the student is learning through memorizing theoretical knowledge, performing practical tasks, and reflecting gained and professional experience. The stages of professional development are discussed, as they create specific requirements for the process of field practice and anticipate guidelines for the practice teacher. The context of social work profession is not just static, but permanently interchanging. So, the professional activities should be reflected, discussed, and changed models of behavior and professional experience should be accumulated. The process of professional development creates certain process for field placement. Article emphasizes group supervision as a method, which should lead student in the learning process and integration of theoretical and practical knowledge
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30850/1/ISSN2029-0470_2009_N_3_1.PG_9-22.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/30850
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Social Work. Experience and Methods 2009, nr. 3(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

131
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.