Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30787
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Raščiukevičius, Osvaldas
Title: Teisės akto, kuriuo pagrįstas teismo sprendimas, pripažinimas antikonstituciniu kaip pagrindas atnaujinti civilinį procesą
Other Title: Reopening proceedings in civil cases when it is declared that the applied law is unconstitutional
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, nr. 1(12)
Extent: p. 159-202
Date: 2015
Keywords: Civilinio proceso atnaujinimas;Konstitucinė teisė į teismą;Antikonstitucinis teisės aktas;Reopening of civil proceedings;Constitutional right to court;Unconstitutional act
Abstract: Civilinio proceso atnaujinimas yra išimtinė procesinė priemonė, padedanti užtikrinti žmogaus teisę į teismą. Jo tikslas yra pašalinti galimai neteisėtą teismo sprendimą, taip įvykdant teisingumą ir išvengiant tokio sprendimo pasekmių. Tačiau pažvelgus į LR Civilinio proceso kodeksą, matome, jog Lietuvoje nėra įtvirtinta galimybė atnaujinti procesą, kuomet LR Konstitucinis Teismas pripažįsta teisės aktą, kuriuo teismas rėmėsi priimdamas sprendimą civilinėje byloje, prieštaraujančiu LR Konstitucijai. Suformuota LR teismų praktika draudžia proceso atnaujinimą civilinėse bylose šiuo pagrindu, kadangi būtų pažeistas teisinių santykių stabilumo bei teisinių santykių subjektų teisių ir pareigų apibrėžtumo principai. Tačiau priešingai nei civilinėse bylose, administracinėse bylose proceso atnaujinimas šiuo pagrindu yra leidžiamas. Panagrinėję užsienio valstybių teisinį reguliavimą, matome, jog apie pusė Europos valstybių leidžia proceso atnaujinimą šiuo pagrindu civilinėse bylose, o baudžiamosiose bylose – beveik visos nagrinėtos valstybės. Žmogaus teisių užtikrinimo svarbą civilinėse bylose pabrėžia Europos Žmogaus Teisių Teismas. Nors EŽTT laikosi nuomonės, jog proceso atnaujinimą riboja teisinio tikrumo principas, tačiau tam tikrais atvejais proceso atnaujinimas gali būti efektyviausia priemone atstatant teisingumą, kuris buvo paneigtas pažeidus žmogaus teises. Tuo tarpu LR Konstitucinis Teismas laikosi pozicijos, jog proceso atnaujinimas nagrinėjamu pagrindu yra konstitucinių asmens teisių gynimo priemonė. Neleidus atnaujinti proceso minėtu pagrindu, Lietuvos teisės sistemoje liktų antikonstitucinio teisės akto sukeltos antikonstitucinės pasekmės, kurios sudarytų prielaidas pažeisti eilę LR Konstitucijoje įtvirtintų principų bei vertybių. [...]
Reopening of civil proceedings is an exclusive procedural measure, which helps to ensure a right to court. Its aim is to remove possibly unlawful court decision, thus delivering justice and avoiding consequences of such decision. Therefore, reopening of civil proceedings seeks to protect not only interests of private parties, but also public interest. However, if we look to Code of Civil procedure of the Republic of Lithuania, we can see a lack of possibility in Lithuania to reopen proceedings, when Constitutional Court of the Republic of Lithuania declares that law applied in a specific case is in conflict with the Constitution of the Republic of Lithuania. Lithuanian case law does not allow reopening of proceedings in civil cases based on mentioned ground, because otherwise principles of stability of legal relations and certainty of rights and duties of subjects’ legal relations would be breached. Contrary to civil cases, administrative cases may be reopened based on mentioned grounds. Moreover, administrative courts examine cases regarding damages, incurred due to unlawful actions of public administration bodies, and these cases may also be reopened based on mentioned ground, though they are civil cases. Therefore, administrative courts case law and general competence courts case law differs on the question regarding reopening of proceedings in civil cases, when Constitutional Court of the Republic of Lithuania declares that law applied in a specific case is in conflict with the Constitution of the Republic of Lithuania. Meanwhile, about half European states’ laws, which were analyzed in this work, allows to reopen civil proceedings on mentioned grounds, and almost all states allow to reopen proceedings on mentioned ground in criminal cases. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30787/1/2029-4239_2015_N_1_12.PG_159-202.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/30787
https://doi.org/10.7220/2029-4239.12.1.6
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2015, nr. 1(12)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.48 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

154
checked on May 1, 2021

Download(s)

240
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.