Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30779
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kubiliūtė, Vilma
Title: Ar LR CPK įtvirtintas kasacijos ribojimas taikant turtinį kriterijų nepažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą bei teisės į teisingą teismą principų?
Other Title: Whether the restriction of cassation due to the amount of claim as established by the Lithuanian Code of Civil Procedure violates the principle of equality before law and court and the right to fair trial?
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011, nr. 1(7)
Extent: p. 33-64
Date: 2011
Keywords: Kasacija;Kasacijos ribojimas;Teisė į teisingą teismą;Lygybė prieš įstatymą ir teismą;Minimali ginčo suma;Cassation;Restriction of cassation;Right to fair trial;Equality before law and court;Minimum amount of claim
Abstract: Kasacija – apeliacine tvarka peržiūrėtų ir įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių teisėtumo kontrolės forma. Lietuvos Respublikos Aukščiausias Teismas peržiūrėdamas bylas kasacine tvarka nagrinėja tik teisės klausimus bei užtikrina vienodą teisės taikymą ir aiškinimą šalyje. Didėjant kasacinio teismo darbo krūviui bei siekiant jį sumažinti, taip pat norint operatyviai išnagrinėti bylas, sumažinti galimą proceso kasaciniame teisme trukmę, kasaciją pradėta riboti. LR Civilinio proceso kodekso 341 straipsnio 2 punkte įtvirtinta, jog kasacija negalima turtiniuose ginčuose, jeigu ginčijama suma yra mažesnė kaip penki tūkstančiai litų. Šis kasacijos draudimas taikytinas tik tuomet, kai tenkinamos dvi sąlygos, t.y. nagrinėjamas turtinis ginčas bei ginčijama suma neviršija penkių tūkstančių litų. Įstatymu apribojus asmens teisę kreiptis į kasacinį teismą, pagrįstai kyla klausimas ar toks ribojimas nepažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą bei teisės į teisingą teismą principų. Ribojant kasaciją susiduriama su prieštaraujančiais konkretaus bylininko ir visuomenės interesais. Teisingumas yra vienas pagrindinių teisės tikslų, ir jis nepasiekiamas tenkinant tik vienos grupės interesus ir kartu paneigiant kitų grupių interesus. Taigi tiek viešas (visuomenės), tiek privatus (kasatoriaus) interesas reikalauja, kad teismo procesas būtų veiksmingas ir vyktų tik prireikus. Vertinant minimalią ginčo sumą atsižvelgiama į tam tikros bylos reikšmingumą visos visuomenės kontekste, o ne vien šios bylos reikšmingumą konkrečiam kasatoriui, kadangi kasacinio teismo darbo krūvio ribojimas nustatomas viešo intereso apsaugos tikslais, t.y. siekiant garantuoti kiekvieno asmens teisę į bylos išnagrinėjimą per protingą terminą.[...]
The right to a fair trial is one of the most fundamental and important civil rights respected in democratic society. It is accepted that dissatisfied party is entitled to have their case reviewed by a higher court. The highest court is concerned only with the final review of the case. Its jurisdiction is restricted to questions of law. The Supreme Court is established to ensure the correct application of the law and to preserve its uniformity. The purpose of cassation is to ensure public confidence in the administration of justice, to clarify and develop law. Lithuanian Code of Civil Procedure established statutory limitations upon jurisdiction of the Supreme Court in cases not exceeding the required minimum amount, i.e. 5 000 Lt. The objective of this research is to establish whether this restriction does not violate the principle of equality before law and court and the right to fair trial. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/30779
https://eltalpykla.vdu.lt/1/30779
http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2011~ISSN_2029-4239.N_1_7.PG_33-64
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2011, nr. 1(7)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.36 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

122
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

58
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.