Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30778
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Meškys, Linas;Gerdvila, Mažvydas
Title: Ar galima mediacija administraciniame procese Lietuvos Respublikoje?
Other Title: Whether mediation is available in Lithuanian administrative process?
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, nr. 1(12)
Extent: p. 130-158
Date: 2015
Keywords: Mediacija;Administracinis procesas;Administraciniai ginčai;Mediation;Administrative process;Administrative disputes
Abstract: Straipsnyje siekiama atskleisti, ar teisės aktai, reglamentuojantys administracinį procesą bei institucijų nagrinėjančių administracinius ginčus veiklą Lietuvos Respublikoje, sukuria prielaidas administracinio ginčo šalims kilusį konfliktą spręsti taikiai, naudojant mediaciją ar pasitelkiant kitą alternatyvią ginčo sureguliavimo priemonę. Pirmiausiai straipsnyje gilinamasi į bendrąją mediacijos sampratą bei jos santykį su administraciniu procesu, vėliau siekiama nustatyti, ar mediacija gali būti naudojama rengiant norminio administracinio akto projektą bei ginče dėl individualaus administracinio akto. Šioje straipsnio dalyje pateikiami bendri ribojimai ir problemos, su kuriomis gali būti susiduriama organizuojant mediacijos procedūrą. Straipsnyje toliau gilinamasi į Viešojo administravimo, Mokesčių administravimo bei Administracinių bylų teisenos įstatymus. Nagrinėjant Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, įsigilinama į administracinę procedūrą bei galimybes pasitelkti mediaciją, rengiant norminio administracinio akto projektą. Analizuojant Administracinių bylų teisenos įstatymą, įsigilinama į taikos sutarties instituto bruožus bei nustatoma, ar taikos sutarties reglamentavimas prilygsta teisminės mediacijos įdiegimui administraciniuose teismuose. Nagrinėjant Mokesčių administravimo įstatymą, gilinamasi į mokestinės paskolos bei susitarimo dėl mokesčio dydžio sąlygas, trūkumus bei mediacijos naudojimo perspektyvas. Galiausiai straipsnyje įsigilinama į Vyriausios administracinių ginčų komisijos, Mokestinės ginčų komisijos bei Seimo kontrolieriaus veiklą. Šioje straipsnio dalyje nagrinėjami teisės aktai, reglamentuojantys šių institucijų veiklą, bei nustatoma, ar šios institucijos yra įpareigojamos tarpininkauti tarp ginčo šalių, ar kitaip siekti jų sutaikymo
Administrative Disputes, which arises between public administration agencies and private parties, is one of the areas which belong to administrative process. In most cases procedure starts by conducting internal reviews. However practice shows that internal reviews are just a beginning of long administrative procedure, which finally finishes in administrative courts. Such a long procedure is one of the reasons why society distrusts government agencies and court system. Therefore, in order to change current situation, state have to search for the alternatives means to traditional administrative complaint hearings. The solution of this problem, could be mediation, which main features such as flexibility, cost-effective, confidentiality, restoration of social and legal peace, would change current situation. Mediation in solving administrative disputes between private parties and public administration agencies is popular in United States. However, in continental Europe, mediation as an alternative to traditional administrative disputes resolution, is viewed with caution. Lithuania is not exception to continental Europe countries. However because of the changes in public needs and the caseloads in administrative courts, ability of using mediation in Lithuanian Republic administrative process, has to be analyzed by making comprehensive scientific research. Mediation is popular in resolving civil law disputes, where the civil law principles and mediation principles perfectly interact with each other. Meanwhile, when dispute arises in administrative process, parties must use administrative law and process principles. It is not clear, whether mediation principles or its advantages could prevail. Also it is not clear, whether mediation could be used in disputes, which arises concerning individual and general administrative acts. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30778/1/2029-4239_2015_N_1_12.PG_130-158.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/30778
https://doi.org/10.7220/2029-4239.12.1.5
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2015, nr. 1(12)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

172
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

494
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.