Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30768
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Valančienė, Dovilė
Title: Šiuolaikinės teisės mokslo būklės suvokimo paieška ir žvilgsnis į galimas ateities perspektyvas
Other Title: Current status of law science awareness search and look at possible future perspectives
Is part of: Teisės apžvalga, 2013, nr. 1(10), p. 5-29
Date: 2013
Keywords: Postmodernizmas;Modernizmas;Teisės mokslas;Trpdiscipliniškumas;Postmodernism;Modernism;Legal science;Interdisciplinarity
Abstract: Šiame straipsnyje nagrinėjama teisės mokslo šiuolaikinė būklė Lietuvos ir pasaulio mastu. Šios būklės negalima įsivaizduoti be postmodernizmo (naujojo mokslo arba sudėtingųjų dinaminių sistemų mokslo) poveikio analizės, kuri ragina peržiūrėti ne tik paties mokslo metodologinius pamatus, bet ir teisės mokslo moksliškumą. Postmodernizmo apraiškų Lietuvoje galime aptikti vis dažniau, o ypač filosofijos, meno ar kultūros srityje. Postmodernioji teisinė mintis Lietuvos teisės moksle sunkiai randa sau vietą, nors pasaulyje šios idėjos ir naujasis (postmodernusis) – sudėtingųjų dinaminių sistemų – mokslas daro įtaką teisės mokslui. Teisės mokslas vis dar sunkiai „išsiskiria“ su modernizmu, o tai lemia deterministinį, statišką ir siaurą požiūrį į mokslą. Manome, kad atėjo laikas keisti požiūrį į mokslą, didesnį dėmesį skirti indeterminizmui, mokslo humanizavimui, socialiniam kontekstui ir spontaniškai minties raidai.
The article deals with the contemporary status of law science in Lithuania and worldwide. This status cannot be conceived without the analysis of the effect of postmodernism (new science or the science of complex dynamic systems), which urges on reviewing not only the foundations of science itself, but also the scientific character of the science of law. Manifestations of postmodernism in Lithuania can be found more often, especially in the areas of philosophy, art and culture. Postmodern legal thought hardly finds its place in Lithuanian law science, though in the world postmodern ideas and new (postmodern) science of complex dynamic systems affect the science of law. Law science has still much difficulty in “separating” from modernism, which conditions the deterministic, static and narrow attitude towards science. We believe that the time is ripe for a change in the approach towards science, focus more attention to indeterminism, humanization of science, social context and spontaneous development of thought.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/30768
https://hdl.handle.net/20.500.12259/30768
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2013, nr. 1(10)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

356
checked on Jan 16, 2021

Download(s)

546
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.