Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30767
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGrigienė, Jurgita-
dc.contributor.authorLaurišaitė, Egidija-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2016-06-06T07:12:06Z-
dc.date.available2016-06-06T07:12:06Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.issn20294239-
dc.identifier.otherVDU02-000011659-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30767/1/ISSN2029-4239_2012_N_1_8.PG_5-24.pdf-
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/30767-
dc.description.abstractStraipsnyje nagrinėjami valstybių kolizinių normų skirtumai bei nepakankama kolizinių normų harmonizacija, kuri sudaro prielaidas atsirasti teisės bei teismo pirkimui (atitinkamai angl. law shopping bei angl. forum shopping), o pastarųjų egzistavimas - piktnaudţiavimu teise, teisės apėjimu (pranc. froid à la loi). Viena vertus, laisvas taikytinos teisės ir teismo pasirinkimas yra visuotinai pripaţįstamo šalių autonomijos principo išdava. Kita vertus, kai viena ar abi ginčo šalys siekia kuo palankesnio teismo sprendimo, piktnaudţiaudamos teise pasirinkti taikytiną teisę ar teismą kitos proceso šalies teisių sąskaita, paţeidţiami visuotinai įtvirtinti sąţiningumo, protingumo bei teisingumo principai. Piktnaudţiavimas taikytinos teisės kolizinėmis normomis sukelia teisinį netikrumą, pasekmės gali būti visiškai nenuspėjamos. Pasaulyje yra daugiau nei du šimtai teisės sistemų ir kiekviena iš jų tą patį teisinį santykį gali reglamentuoti savitai. Netgi analogiškos teisinį santykį reglamentuojančios taisyklės gali būti aiškinamos, taikomos ar vertinamos skirtingai. Ţinant skirtingų valstybių materialinės teisės skirtumus, nesunku pastebėti, kad teisiniam santykiui taikyti palankesnes vienos šalies teisės normas gali būti naudinga vienai ar abiem teisinio santykio dalyviams. Siekiant išvengti piknaudţiavimo, teismui yra suteikta teisė įvertintinti, ar galima ginčui taikyti teisę, nustatomą pagal kolizines taisykles. [...]lt
dc.description.abstractConflict of law rules differ from state to state and therefore can encourage persons to evade those conflict norms to achieve the better law or better court. The main purpose of European Community legal tools for private international law is to ensure the same rules for all the member states in order to achieve proper functioning of judicial area. But the unification of law in European Community doesn’t cover all fields and therefore exists possibilities for law shopping. Law shopping and forum shopping can develop into evasion of conflict norms and in such a case it's against the basic principle of law - that no law can arise from illegal action. Article analyses legal consequences for persons who evade conflict of law norms. Authors analyses the concept of law shopping, forum shopping and evasion of law. The definition of law shopping and forum shopping are ambiguous. On the one hand, person can choose more appropriate law for legal purposes and for legal reasons. On the other hand, when person is trying to choose the law or the forum only for not legal reasons (to achieve economic benefit, to frustrate proceedings, to evade general rules of law, to evade legal outcomes), then forum shopping and law shopping is unacceptable and it develops into evasion of law, which can't be the compatible with law. Article analyses cases when persons has right to chose applicable law and forum and emphases situations when choice is not acceptable. If the person or legal relationship has subjective connection with more than one country, person can choose conflict of law rules. The definition of connecting factor and criterions in the conflict of law rule can differ, because different states understands and applies such principle as domicile, habitual residence and interpreters such definitions as main contract obligation different. [...]en
dc.description.sponsorshipTeisės fakultetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 5-24-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofTeisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, nr. 1(8)-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.rightsSutarties data 2011-04-12, nr. A1225, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectTaikytina teisėlt
dc.subjectTeismo pirkimaslt
dc.subjectTeisės pirkimaslt
dc.subjectTarptautinė privatinė teisėlt
dc.subjectApplicable lawen
dc.subjectLaw shoppingen
dc.subjectForum shoppingen
dc.subjectConflicts of lawsen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titlePiktnaudžiavimas taikytinos teisės kolizinėmis normomislt
dc.title.alternativeMisuse of conflict of law rulesen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation39-
dc.date.updated2019-09-19T13:26Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "11659"}, "publisher": {"other": ["Vytauto Didžiojo universiteto leidykla"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["2029-4239"], "code": "S4", "subject": ["S001"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30767/1/ISSN2029-4239_2012_N_1_8.PG_5-24.pdf", "https://eltalpykla.vdu.lt/1/30767"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 20, "sheets": 1.429, "timestamp": "20190919132605.0", "account": {"year": 2012, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Teisės fakultetas", "id": "11", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "71158078E53C529ADFB8F630528D2688", "lname": "Grigienė", "fname": "Jurgita", "status": "1", "name": "Grigienė, Jurgita"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Teisės fakultetas", "id": "11", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0"}}], "id": "A5F44E12FF575AD5F8D4355930552ABF", "lname": "Laurišaitė", "fname": "Egidija", "status": "0", "name": "Laurišaitė, Egidija"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptPrivatinės teisės katedra-
crisitem.author.deptTeisės fakultetas-
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2012, nr. 1(8)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml11.76 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

139
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

363
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.