Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30767
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Grigienė, Jurgita;Laurišaitė, Egidija
Title: Piktnaudžiavimas taikytinos teisės kolizinėmis normomis
Other Title: Misuse of conflict of law rules
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, nr. 1(8)
Extent: p. 5-24
Date: 2012
Keywords: Taikytina teisė;Teismo pirkimas;Teisės pirkimas;Tarptautinė privatinė teisė;Applicable law;Law shopping;Forum shopping;Conflicts of laws
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami valstybių kolizinių normų skirtumai bei nepakankama kolizinių normų harmonizacija, kuri sudaro prielaidas atsirasti teisės bei teismo pirkimui (atitinkamai angl. law shopping bei angl. forum shopping), o pastarųjų egzistavimas - piktnaudţiavimu teise, teisės apėjimu (pranc. froid à la loi). Viena vertus, laisvas taikytinos teisės ir teismo pasirinkimas yra visuotinai pripaţįstamo šalių autonomijos principo išdava. Kita vertus, kai viena ar abi ginčo šalys siekia kuo palankesnio teismo sprendimo, piktnaudţiaudamos teise pasirinkti taikytiną teisę ar teismą kitos proceso šalies teisių sąskaita, paţeidţiami visuotinai įtvirtinti sąţiningumo, protingumo bei teisingumo principai. Piktnaudţiavimas taikytinos teisės kolizinėmis normomis sukelia teisinį netikrumą, pasekmės gali būti visiškai nenuspėjamos. Pasaulyje yra daugiau nei du šimtai teisės sistemų ir kiekviena iš jų tą patį teisinį santykį gali reglamentuoti savitai. Netgi analogiškos teisinį santykį reglamentuojančios taisyklės gali būti aiškinamos, taikomos ar vertinamos skirtingai. Ţinant skirtingų valstybių materialinės teisės skirtumus, nesunku pastebėti, kad teisiniam santykiui taikyti palankesnes vienos šalies teisės normas gali būti naudinga vienai ar abiem teisinio santykio dalyviams. Siekiant išvengti piknaudţiavimo, teismui yra suteikta teisė įvertintinti, ar galima ginčui taikyti teisę, nustatomą pagal kolizines taisykles. [...]
Conflict of law rules differ from state to state and therefore can encourage persons to evade those conflict norms to achieve the better law or better court. The main purpose of European Community legal tools for private international law is to ensure the same rules for all the member states in order to achieve proper functioning of judicial area. But the unification of law in European Community doesn’t cover all fields and therefore exists possibilities for law shopping. Law shopping and forum shopping can develop into evasion of conflict norms and in such a case it's against the basic principle of law - that no law can arise from illegal action. Article analyses legal consequences for persons who evade conflict of law norms. Authors analyses the concept of law shopping, forum shopping and evasion of law. The definition of law shopping and forum shopping are ambiguous. On the one hand, person can choose more appropriate law for legal purposes and for legal reasons. On the other hand, when person is trying to choose the law or the forum only for not legal reasons (to achieve economic benefit, to frustrate proceedings, to evade general rules of law, to evade legal outcomes), then forum shopping and law shopping is unacceptable and it develops into evasion of law, which can't be the compatible with law. Article analyses cases when persons has right to chose applicable law and forum and emphases situations when choice is not acceptable. If the person or legal relationship has subjective connection with more than one country, person can choose conflict of law rules. The definition of connecting factor and criterions in the conflict of law rule can differ, because different states understands and applies such principle as domicile, habitual residence and interpreters such definitions as main contract obligation different. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30767/1/ISSN2029-4239_2012_N_1_8.PG_5-24.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/30767
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2012, nr. 1(8)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.76 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

139
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

363
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.