Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30763
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Grigienė, Jurgita;Čerka, Paulius
Title: Advokato atlyginimo, priklausančio nuo bylos baigties, reglamentavimas bei problemos Lietuvoje
Other Title: Regulation and problems of the attorney contingency fee in Lithuania
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012, nr. 2(9)
Extent: p. 5-16
Date: 2012
Keywords: Profesinė etika;Advokato honoraras;Sėkmės mokestis;Lietuva;Pactum de quota litis;Legal ethics;Attorney fee;Success fee;Lithuania;Pactum de quota litis
Abstract: Advokato profesijai taikomi papildomi reiklesni elgesio standartai. Advokato ir kliento fiduciariniai santykiai nulemia tai, kad advokato honoraras yra profesinės etikos klausimas. Daugiausia diskusijų kelia advokatų atlyginimas, priklausantis nuo bylos baigties, dar vadinamas sėkmės mokesčiu. Vienose valstybėse advokato atlyginimas, priklausantis nuo bylos baigties, yra leidţiamas, kitose ribojamas. Europos Sąjungos advokatų etikos kodeksas taip pat įtvirtina draudimą sudaryti susitarimą su advokatu dėl uţmokesčio, priklausančio nuo bylos baigties, taip vadinamo pactum de quota litis. Pagrindiniai argumentai uţ sėkmės mokestį yra asmens teisės kreiptis į teismą realizavimas. Nepasiturinčiam asmeniui sudaroma galimybė pasisamdyti norimą advokatą ir atsiskaityti su advokatu tik sėkmingos bylos atveju. Vienas iš pagrindinių sėkmės mokesčio trūkumų yra jo dydis. Advokatas gali susitarti su klientu dėl advokato honoraro, kuris būtų neproporcingai didelis advokato darbui. Nors advokato honoraro sėkmės mokestis turi trūkumų, vis tik jis turėtų būti leidţiamas, tik jo dydis, mokėjimo tvarka turėtų būti detaliau reglamentuoti poįstatyminiais teisės aktais. Taip pat teisės aktuose turi būti numatyta aiški galimybė prisiteisti advokatui ateityje mokamą sėkmės mokestį iš pralaimėjusios šalies
The profession of the lawyer is subject to additional and more demanding standards of professional conduct. Lawyer-client fiduciary relationship determines that attorney’s fee is a matter of professional ethics. Most discussions occur regarding the contingence of the attorney. In some jurisdictions, the contingency fee is allowed and, in some jurisdictions, it is restricted. Especially in the United States, the majority of cases for compensation for heath injury are based on the contingency fee basis. The Code of Conduct for Lawyers in the European Union prohibits agreements with lawyers on the contingency fee basis, socalled pactum de quata litis. The main advantage of the contingence fee agreement is that the right to justice is guaranteed, as indigent persons have a possibility to employ any attorney and do not need to pay for the attorney in advance. The person is obliged to pay to his/her attorney only when the case is successful. Therefore access to justice is not hindered due to lack of finances. The main drawback of the contingency fee is its size. A lawyer may agree with a client on the attorney fees which are disproportionately high in comparison with the attorney’s time spent on the case. This is illustrated by landmark Lithuanian cases against the Marijampolė hospital where the Court of Attorney Ethics declared that the attorney fee equal to 50 % of the outcome of the case is too high. Even though the contingence fee has drawbacks, it should be allowed because, in any case, the attorney fee must be reasonable. But reasonableness is not always enough, therefore it would be recommended to have more detailed regulation of the contingence fee. The legislation should be also clearer and foresee a possibility to get the attorney contingency fee awarded from the losing party. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30763/1/2029-4239_2012_N_2_9.PG_5_16.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/30763
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2012, nr. 2(9)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

297
checked on May 1, 2021

Download(s)

381
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.