Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30759
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Juškaitė-Vizbarienė, Jomilė
Title: Ar mediatoriui kyla civilinė atsakomybė už ydingą vadovavimą mediacijos procesui?
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014, nr. 1(11)
Extent: p. 99-138
Date: 2014
Keywords: Mediacija;Taikinamasis tarpininkavimas;Mediatorius;Mediatoriaus civilinė atsakomybė;Mediation;Civil liability;Mediator;Civil liability of a mediator
Abstract: Prieš daugiau nei dešimtmetį pradėtos taikyti mediacijos procedūros Lietuvoje sudarė prielaidas diskusijoms apie mediatoriaus pareigas ir jų apimtį taikinamajame tarpininkavime. Kol kas šalies teismuose nebuvo spręsta bylų dėl civilinės atsakomybės taikymo mediatoriams, tačiau šias procedūras plačiai taikančiose valstybėse – JAV, Kanadoje – pripažįstama, kad tikslinga analizuoti, ar mediatoriui gali kilti civilinė atsakomybė, jei taip, kokia apimtimi ji gali būti taikoma, bei kokios yra išlygos, kai civilinė atsakomybė mediatoriams negali būti pritaikyta. Straipsnyje buvo padarytos išvados, kad civilinė atsakomybė mediatoriui gali kilti, kai jis tam tikra apimtimi pažeidžia teisės aktais jam numatytas tarpininko pareigas (konfidencialumo, neutralumo ir nešališkumo pareigą, pareigą tinkamai parengti mediacijos dokumentus, mediatoriaus kompetentingumo pareigą, pareigą taikinamojo tarpininkavimo procedūros metu atlikti teisėtus veiksmus). Pareigų, kurių pažeidimas sukelia mediatoriaus civilinę atsakomybę, sąrašas nėra baigtinis, nes civilinės atsakomybės atsiradimo klausimas priklauso nuo mediacijos susitarimo, mediatoriaus pareigų šaltinių, mediacijos procedūros tipo bei kitų aplinkybių, vertinamų kiekvienos individualios situacijos kontekste. Prieita prie išvados, kad mediatoriams civilinė atsakomybė nekyla, jei yra taikomas teisinis imunitetas. Straipsnyje pateikiamas toks mediatoriaus imuniteto skirstymas: absoliutus, dalinis, sutartinis. Absoliutaus imuniteto atveju mediatorius savo atliekamomis pareigomis yra prilyginamas teisėjui ar arbitrui ir turi teisinę apsaugą nuo civilinės atsakomybės taikymo. [...]
Mediation procedures started to be applied in Lithuania more than a decade ago. They made premises for discussions about mediators’ duties and their volume in mediation. Although mediation in Lithuania is not widely applied, discussions about the quality of mediation procedures and the suitability of mediators’ qualification arise. In the USA and Canada, where these procedures are widely applied, it is acknowledged that it is purposeful to analyse the civil liability of a mediator. However, in Lithuania the question of civil liability of a mediator has not been comprehensively discussed in the doctrine of law or judicial practice. Civil liability of mediator might arise while breaking the main duties in the process: confidence, impartiality, neutrality, mediator competence, legal actions, proper mediation documents. The list of duties is not complete since the question of civil liability might arise while breaking other duties. Civil liability has to be considered individually in each situation. Immunity of mediator in different countries is different (absolute, partial, contractual). Absolute immunity of mediator is mostly acknowledged in the states of common law. For example, in some states of the USA. Usually, court mediators have absolute immunity, but in some states (Florida) private mediators have such immunity as well. Absolute immunity should be applied in spite of the fact that mediators do not have a decisive power in mediation procedure. In application of partial immunity, parties in mediation procedure have the right to demand civil liability of mediator because of illegal, deliberate actions. At the same time a mediator is protected from civil liability as he cannot be sued for making accidental or unpremeditated mistakes in mediation process. Immunity of mediator might be provided in mediation agreement, too. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30759/1/ISSN2029-4239_2014_N_1_11.PG_99-138.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/30759
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2014, nr. 1(11)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

162
checked on May 1, 2021

Download(s)

463
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.