Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30753
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Strikulys, Nerijus
Title: Impact of the EU financial regulatory and supervision reform to the development of the fundamental principles of Lithuanian financial markets regulation
Other Title: ES finansų reguliavimo ir priežiūros reformos įtaka pagrindinių Lietuvos finansų rinkų reguliavimo principų vystymuisi
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, nr. 1(8)
Extent: p. 100-135
Date: 2012
Keywords: Finansų teisė;Finansų rinkos reguliavimas;Sisteminė rizika;ES finansų reguliavimo ir priežiūros reforma;Finansų teisės principai;Financial law;Financial market regulation;Systemic risk;Financial regulatory and supervision reform;Fundamental principles
Abstract: Lietuvos finansų sektorius yra viena svarbiausių šalies ekonomikos sudedamųjų dalių. Nuo sėkmingo jo funkcionavimo itin priklauso visos likusios šalies ekonomikos vystymąsis. Pagrindinė finansų sektoriaus paskirtis yra tarnauti realiai ekonomikai finansuojant kompanijas ir jų projektus bei tenkinti individualių vartotojų poreikius. Paskutinė pasaulinė finansų krizė išryškino esmines finansų rinkos problemas – finansų rinkos dalyviai vietoj to, kad atliktų savo tiesiogines funkcijas buvo sutelkę dėmesį į trumpalaikius tikslus ir trumpalaikio pelno siekimą. Ši krizė, kai institucijos vadovaudamosios doktrina „per didelis žlugti“ skyrė didelią dalį valstybių lėšų tam, kad būtų stabilizuota finansų sistema, išryškino poreikį imtis neatidėliotinų veiksmų tam, kad būtų tinkamai pakeistas Europos finansų rinkos reguliavimas ir priežiūra. Pagrindinės reformos kryptys yra skaidrumas, atskaitomybė, priežiūra, krizių prevencija ir valdymas. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai esant Europos Sąjungos nare, dalis teisės aktų yra taikoma tiesiogiai, nekyla klausimų, kad ši reforma turės įtakos valstybių narių finansų sektoriui. Tačiau kyla svarbus klausimas, kaip tai įtakos esminių Lietuvos finansų teisės principų tolimesnį vystymąsi. Siekiant išsiaiškinti, kaip ES finansų reguliavimo ir priežiūros reforma įtakos pagrindinių Lietuvos finansų rinkos reguliavimo principų vystymąsi, autoriaus yra iškeliama hipotezė – ES finansų reguliavimo ir priežiūros reforma turės esminės įtakos pagrindiniams Lietuvos finansų rinkos reguliavimo principams. [...]
Lithuania`s financial sector is the most important part of the country`s economy and from it`s successful operation depends the rest market success. The main mission of the financial sector is to serve the real economy by funding companies and their projects. The last global financial crisies highlighted the fundamental problem of financial markets – financial market participant rather than carry out its main function, they focus on short term goal and short term profits. The consequenses of an crisis were felt around the whole world and highlighted the need to take immediate action, thereby enhancing, the European financial regulation and supervision. The core principles of ongoing reform is transparency, accountability, supervision and crisis prevention and management. Taking the fact, that EU law is directly applicable to the Member States,into account, there are no questions that this reform will affect the Member States‟ financial sector, but there are also natural questions, how they will impact the development of the fundamental principles of the Lithuanian financial market regulations. Objective regulation of each legal system, especially in finance, is associated with clearancy, transparency and efficiency, what leads to the result that in order to achieve the objectives, everyone has to be accountable to the responsible authorities. In the process of the reform, there had been established two responsible supervision authorities, whose main target was to ensure the macro and micro prudential regulation and supervision at the EU level. Their recommendations and warnings will have binding power to the Lithuanian responsible supervision authorities. This fact will have direct impact to the later development of the conception of the fundamental principles of Lithuanian financial regulation
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30753/1/ISSN2029-4239_2012_N_1_8.PG_100_135.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/30753
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2012, nr. 1(8)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.