Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30686
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Krivickienė, Vita
Title: Expression of adult information society technology competence in lifelong learning context
Other Title: Suaugusiųjų informacinės visuomenės technologijų taikymo kompetencijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste
Is part of: Holistinis mokymasis, 2015, nr. 1, p. 37-48
Date: 2015
Keywords: Mokymasis visą gyvenimą;Informacinės visuomenės technologijos;Gebėjimai;Neformalusis suaugusiųjų mokymasis;Besimokantieji suaugusieji;Lifelong learning;Information society technology;Abilities;Non-formal adult education;Adult learners
Abstract: Europos Komisija pabrėžia mokymosi visą gyvenimą svarbą tiek konkurencingumo ir gebėjimo įsidarbinti, tiek socialinės integracijos, aktyvaus pilietiškumo ir asmeninio tobulėjimo atžvilgiu. Informacinėje mokymusi visą gyvenimą grindžiamoje visuomenėje informacinės technologijos, jas taikant ne tik kasdieninėje veikloje, bet ir ekonomikos pasaulyje, tampa varomąja jėga. Informacinės visuomenės technologijos suteikia naujas galimybes mokslui ir švietimui. Ypatingai svarbu suvokti jų reikšmę ir pritaikyti mokymosi procese. Straipsnyje analizuojami suaugusiųjų informacinės visuomenės technologijų gebėjimų aktualumas, reikalingumas ir taikymo poreikiai darbinėje, visuomeninėje veikloje ir asmeniniame gyvenime.
The European Commission emphasizes the importance of lifelong learning for competitiveness and employability, as well as for social inclusion, active citizenship and personal development. In the information and lifelong learning society information technology is becoming a driving force as it is applied not only for everyday activities but also for world economy. Information society technologies provide new possibilities for science and education. It is especially important to understand their significance and apply them in learning process. The paper analyses the relevance of adult information society technology competence, its need and application in professional and social activities and personal life.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/30686
https://hdl.handle.net/20.500.12259/30686
Appears in Collections:Holistinis mokymasis / Holistic Learning 2015, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.