Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/27780
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Stepukonienė, Inga
Title: Prancūziškosios Kauno inteligentijos orientacijos sovietmečiu : žurnalas „Katakombos“
Other Title: French orientations of the Kaunas intelligentsia in soviet times : the magazine “Katakombos”
Is part of: Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz’s readings. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [T.] 6 : „Gimtoji Europa“: erdvė, mintis, žodis
Extent: p. 35-43
Date: 2013
Note: e-ISSN 2029-8692
Keywords: Prancūzų literatūra;Vertimai;Žurnalas „Katakombos“;Pogrindinė spauda;Milašius, Oskaras;French literature;Translations;Milosz, Oscar;Journal “Katakombos” (“Catacombs”);Underground publishing
Abstract: Under the Soviet occupation the natural development of Lithuanian culture was interrupted, national literature suffered from the ideological terror, and the knowledge of the Western literature was outside the law: the works by many foreign authors, not meeting the standards of the Soviet ideology, were eliminated from literary studies, scholarly research, and libraries. Despite that, a lively interest in the Western (especially French) culture and literature persisted. This interest marks the self-protection of a free spiritual space and cultural autonomy, and a demonstrated belonging to the context of Western civilization. Eventually, propagation of the French literature and culture (which especially increased in Kaunas) became an axis of the long term and wide-branched underground cultural activity of intelligentsia. This article presents an overview of the manifestations of such Western oriented consciousness in Soviet Kaunas. The activity of the group of people – the core which was formed by Juozas Keliuotis, Petras Klimas, Vaclovas Šiugždinis, Petras Matkevičius, Pranas Mikalauskas-Antalkis, and others – ranged from secret gatherings in private apartments, sharing memories and experiences from their past in France, discussions of the news about French culture and literature, poetry readings, and lectures, to the translations of Oscar Milosz’s and other French authors’ works, the organization of their underground publishing and distribution, and the birth of illegal periodical “Katakombos” (“Catacombs”) in 1975. The desire of intellectuals to spread unfettered cultural and literary thought among Kaunas society materialized in forty six issues of the cultural magazine edited by Mikalauskas-Antalkis and published till 1978. During the Soviet period the focus on French culture and literature in Kaunas meant a strategy of a particular cultural stance opposed to the Soviet ideology.[...]
Sovietų okupacija nutraukė natūralią lietuvių, kaip ir kitų tautų – latvių, estų – kultūros raidą. Kūrybinės pajėgos buvo išblaškytos, prieš rašytojus vykdytos represijos. Prasideda mechaniškas, administracinis kultūros pakeitimas – politinis meno reikalų vertinimas, literatūra patiria ideologinį terorą (nutrūkusio alsavimo kelias (Brodskij, 2001)). Laisvos Vakarų pasaulio literatūros pažinimas lieka už įstatymo ribų; daugelio užsienio autorių, neatitinkančių sovietinės ideologijos reikalavimų, kūriniai eliminuojami iš literatūros studijų, mokslinių tyrinėjimų, iš bibliotekų. Nepaisant to, ir lietuvių, ir latvių visuomenėje tebeišlieka gyvas dėmesys Vakarams, ypač – prancūzų kultūrai ir literatūrai. Šis interesas ženklina laisvos dvasinės erdvės ir kultūrinės autonomijos savisaugą, demonstruojamą priklausymą ne Rytų, o Vakarų civilizaciniam kontekstui. Ilgainiui prancūzų kultūros ir literatūros propagavimas, itin sustiprėjęs Kaune, virsta viena iš inteligentijos pogrindinės kultūrinės veiklos ašių. Todėl šio straipsnio tikslas – apžvelgti tokios vakarietiškos sąmonės pasireiškimą sovietmečio Kaune.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/27780/1/ISSN2029-8692_2013_N_6.PG_35_43.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/27780
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Česlovo Milošo skaitymai 2013, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.