Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/209
Type of publication: Mokslo studija / Study (K1b)
Field of Science: Menotyra / Artwork (H003)
Author(s): Remesa, Alvidas
Title: Grigališkojo choralo ir lietuvių liaudies melodijų analogijos : mokslo studija / Alvidas Remesa
Extent: 270 p. : natos
Publishing data: Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas
Vlnius : Versus aureus
Date: 2014
Note: ISBN 978-609-467-029-9 (internetinis). ISBN 978-9955-34-481-0 (internetinis). Recenzentai: dr. D. Bukantaitė (VDU); prof. A. Motuzas (VDU); prof. P. Narušis (KU)
Bibliogr. : p. 183-194
Keywords: Grigališkasis choralas;Sakralinė muzika;Lietuvių liaudies melodijos;Lietuvių liaudies dainos
ISBN: 9786094670305
9789955344827
Abstract: Šioje mokslo studijoje teigiama, kad muzikos etnologinė kultūra visada buvo glaudžiai susijusi su sakraline, arba liturgine, muzika. Visuomenės raidoje religijos ir meno kategorijos keitėsi, bet jų glaudus ryšys išliko. Lietuvos krikšto idėjos įgyvendinimo užuomazgoje ankstyvoji Lietuvos vienuolynų muzikinė kultūra, kuri pradžioje reiškėsi kaip pranciškoniškoji, savitai paveikė tautos etnokultūrą bei grindė kelią lietuvių liaudies monodijos ir grigališkojo choralo melodijų analogijoms. Probleminis pranciškoniškosios muzikologijos darbo tikslas – lietuvių liaudies monodijų ir grigališkojo choralo bendriausios analogijos, kurias savo laiku buvo pradėję tyrinėti Teodoras Brazys ir Česlovas Sasnauskas. Šioje mokslo studijoje tiriamos lietuviškų vienbalsių melodijų ir grigališkojo choralo melodijų analogijos modalinio-derminio konstruktyvumo, ritmo (įvairių rūšių trukmės), paleografiniu, semiologiniu, žanrų, giesmių-dainų, teksto ir muzikos santykio, interpretacijos, psichologizmo ir sakralumo aspektais
The topic of this paper is analogy between Lithuanian folk modes and Gregorian chants, the studies of which have been initiated by Teodoras Brazys, Česlovas Sasnauskas. This study examines musical analogies of modal – dermal structure, rhythm (different length), palaeographic, semiologic aspects, genre, texts and music relation, interpretation, psychology and sacrality between Lithuanian monophonic melodies and Gregorian chants. The annex to the study provides examples of analogies between intonation formulas, that have been detected during study of Lithuanian folk and Gregorian chant modes, as well as examples of Gregorian notation schools, regional diversities of semiotic analogies among notation symbols in dational manuscripts, and examples of analogies, that reveal diversity of folk characters
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/209
https://eltalpykla.vdu.lt/1/209
http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2014~ISBN_978-609-467-029-9
Affiliation(s): Muzikos akademija
Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Monografijos, studijos / Monographs, studies
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

210
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

58
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.