Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/154
Type of publication: Knyga / Book
Title: Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose : straipsnių rinkinys
Other Title: Actual education problems in academical youth research : collection of articles
Extent: 160 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2013
Keywords: Savarankiškumas planuojant tyrimą;Tyrimų vykdymas;Bendradarbiavimas su kolegomis;Diskusija;Independence in research planning;Research implementation;Collaboration with colleagues;Discussion
ISBN: 978-9955-12-986-8
Abstract: Organizuojant studijų procesą aukštosiose mokyklose, siūloma akcentuoti savarankišką studento veiklą ir skatinti studijuojančiuosius kūrybiškai mąstyti, savarankiškai plėtoti idėjas, formuluoti įdomius ir originalius tyrimo klausimus, ieškoti į juos atsakymų, interpretuojant įgyjamas žinias ir nuolat tobulinant turimą viziją diskusijų su dėstytojais ir kolegomis metu. Straipsnių rinkinyje pateikiami studentų atliktų tyrimų pagrindu parengti straipsniai. Straipsnių bendraautoriai – studentų tyrimų vadovai.
When organising a study process in higher education institutions, it is proposed to emphasize the independent activities of the students and encourage their creative thinking, independent development of ideas, formulation of interesting and original research questions, searching for answers by interpreting their acquired knowledge, as well as continuously developing their held vision during discussions with lecturers and colleagues. The volume of selected papers presents articles based on students‘ implemented researches. Students‘ scientific supervisors are co-authors of these papers.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/154
https://hdl.handle.net/20.500.12259/154
Affiliation(s): Mokslinių straipsnių rinkinio leidyba finansuojama iš VDU Mokymosi visą gyvenimą klasterio lėšų (S-08-03).
Appears in Collections:3. Informaciniai leidiniai ir kitos knygos / Reference and other books

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

820
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

910
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.