Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/145852
Type of publication: research article
Author(s): Biekša, Kęstutis
Title: The evaluation of cereal farms using ecological footprint method
Other Title: Javų ūkių veiklos vertinimas naudojant ekologinio pėdsako metodą
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2016, vol. 38, no. 3, p. 207-218
Date: 2016
Keywords: Agricultural economics;Environmental impacts;Sustainable development;Darni plėtra;Poveikio aplinkai vertinimas;Agrarinė ekonomika
Abstract: Economic activities developed in the framework of sustainable development concept have to ensure balanced economic and technological development without weakening the social and natural environmental conditions. Environmental impact assessment using ecological footprint method helps to choose sustainable economic activities and technologies which are appropriate to sustainable development concept and has less impact to environment. This method is usually used as a public ecological and environmental educational tool and sometimes applied for creation of measures and programs for sustainable regional and economic development. The research problem is to determine whether the ecological footprint method is an appropriate tool to measure environmental impact of agricultural entities in accordance with sustainable development aspects. The paper aim is to evaluate the cereal farms using sustainable process index which is a member of ecological footprint method. The analysis was performed by analyzing the cereal farms which are growing wheat, rye and oats crops in Austria and Lithuania. The calculation was carried out using SPIonExcel software program. The results showed that the most significant environmental impacts arise from the use of fertilizers and the use of agricultural machinery (tractors and harvesters and the biggest share from the total ecological footprint goes to the pollution of air and water. The research also showed that if the ecological footprint method is used with a support service this can be a useful instrument for farmers showing how to improve farming from the ecological viewpoint and how to increase energy efficiency and reduce the use of primary resources.
Ūkinė veikla, plėtojama pagal tvaraus vystymosi dedamąsias, turi užtikrinti subalansuotą ekonominę, technologinę, socialinę ir gamtos aplinkos sąlygų plėtrą. Parinkti tvariai ūkinei veiklai tinkamas ir aplinkai mažiau žalingas technologijas padeda ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas naudojant ekologinio pėdsako metodą. Darbe sprendžiama problema – ar ekologinio pėdsako metodas yra tinkama priemonė vertinti žemės ūkio subjektų veiklos poveikį aplinkai, atsižvelgiant į darnaus vystymosi dedamąsias? Tyrimo tikslas – įvertinti javų ūkių veiklos poveikį aplinkai naudojant ekologinio pėdsako šeimos tvaraus proceso indekso metodą. Tyrimo metu buvo analizuojami grūdų ūkiai, auginantys kviečius, rugius ir avižas Austrijoje ir Lietuvoje. Skaičiavimai atlikti naudojant SPIonExcel programą, kurios veikimo algoritmas grindžiamas tvaraus proceso indekso metodu. Tyrimo rezultatai parodė, kad ekologinio pėdsako metodas gali būti naudojamas kaip priemonė, padedanti parinkti tvarius ūkininkavimo metodus, todėl yra gera ekologinio ūkininkavimo sąmoningumą didinanti priemonė. Atlikti skaičiavimai atskleidė, kad didžiausias poveikis aplinkai susidaro dėl trąšų ir mechanizmų (traktorių ir kombainų) naudojimo. Dėl suvartojamo mažesnio trąšų kiekio ekologiniuose ūkiuose, lyginant su tradiciniais grūdų ūkiais, senka vienas iš svarbiausių dirvožemio organinės medžiagos komponentų – dirvožemyje sukaupta organinė anglis, kurios išteklių mažėjimas tiek tradiciniame, tiek ekologiniame ūkyje sudaro didžiausią (apie 51 proc.) ekologinio pėdsako dalį. Svarbu pabrėžti, kad aplinkos oro ir vandens taršos ekologinio pėdsako dalis atitinkamai sudaro 30 proc. ir 10 proc. Tyrimo rezultatai parodė, kad ekologinio pėdsako metodo taikymas suteikia žemė ūkio subjektams naudingos informacijos apie aplinkos požiūriu naudingiausią ūkininkavimo veiklą, kuri taip pat padidina energijos vartojimo efektyvumą ir sumažina pirminių išteklių suvartojimą.
Internet: https://doi.org/10.15544/mts.2016.16
https://hdl.handle.net/20.500.12259/145852
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2016, vol. 38, no. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

1
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.