Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/145305
Type of publication: research article
Author(s): Shebanina, Olena;Golubeva, Oksana;Burkovska, Anna;Radzevičius, Gediminas
Title: The investment in the meat sector in the context of food security in Ukraine
Other Title: Mėsos gamybos investicinis rėmimas Ukrainos aprūpinimo maistu saugumo užtikrinimo kontekste
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2018, vol. 40, no. 3, p. 393-402
Date: 2018
Keywords: Consumption adequacy indicator;Development projects;Fixed assets;Food security;Forecasting model;Investment;Meat and meat products;Investicijos;Vartojimo pakankamumo rodiklis;Prognozės modelis;Mėsa ir mėsos produktai;Ilgalaikis turtas;Apsirūpinimas maistu;Plėtros projektai
Abstract: In the agricultural sector, it is important to identify the main directions of investment in order to ensure the food supply for the country's population. One of the most important cases in this sector is ensuring the secure supply of meat and meat products. The state has to choose the most effective tools for supporting the development of indigenous producers and the industry in this sector. The security of the country's food supply is influenced by a large amount of quantitative and qualitative factors. Interaction of these factors and the necessary state support instruments in the meat sector is unevenly treated in the researches of the scientists and varies depending on the specifics of the development of the food sector in a country. The problem of the research is to find out and evaluate the main financial demands and investment directions of the state’s support programs for the support of Ukrainian meat’s sector, which could help secure the state’s demand for the food supply. The purpose of the research is to find out effective mechanisms for the state support and financing of the long-term projects aimed to ensuring the food security in the country. The methodology of research: analysis of research results of Ukrainian and foreign scientists and statistical information (2006–2018 m.). The information is grouped and structured to determine the forecast of meat consumption in Ukraine for 2020, the expected number of population and the determination of the missing quantities of this product in the country. The study provides a model for identifying the volume of long-term investments to ensure the food the security of the country’s supply of meat, identifying the main directions of these investments. The research was based on economic analysis and synthesis models, correlation-regression analysis, mathematic modeling method, etc. The results of research demonstrate the indicators of the food security in the country and determine the adequacy of the food consumption; also the estimation of the investment need for meat production by 2020 is carried out.
Žemės ūkio sektoriuje svarbu nustatyti pagrindines investicijų kryptis, siekiant užtikrinti šalies gyventojų apsirūpinimo maistu saugumą. Vienas svarbiausių šiame sektoriuje yra apsirūpinimo mėsa ir mėsos produktais saugumo užtikrinimas. Valstybė turi pasirinkti efektyviausius vietinių gamintojų bei šiai sektoriaus šakai reikalingos infrastruktūros plėtros rėmimo instrumentus. Tyrimo problema – Ukrainos mėsos sektoriaus rėmimui reikalingos valstybės paramos ir projektų finansavimo poreikio ir svarbiausių investavimo krypčių vertinimas, kurių visuma gali užtikrinti šalies apsirūpinimo maistu saugumą. Tyrimo tikslas – nustatyti pagrindines viešojo investavimo į ilgalaikį turtą kryptis ir mastą šalies mėsos sektoriuje, užtikrinant apsirūpinimo maistu saugumą. Atlikta Ukrainos ir užsienio mokslininkų tyrimų rezultatų ir statistinės informacijos analizė (2006–2018 m.). Informacija grupuojama ir struktūrizuojama, siekiant nustatyti prognozuojamas iki 2020 m. mėsos suvartojimo apimtis, tikėtiną gyventojų skaičių Ukrainoje bei nustatant šio produkto trūkstamus kiekius šalyje. Tyrime pateiktas modelis, leidžiantis nustatyti būtinų pritraukti ilgalaikių investicijų apimtis, užtikrinant šalies apsirūpinimo mėsa saugumą, identifikuotos pagrindinės šių investicijų kryptys. Tyrimų rezultatai atspindi maisto apsirūpinimo maistu rodiklius šalyje, įvertina pagrindinių maisto produktų vartojimo pakankamumą, pagrindžia optimalias viešojo investavimo į ilgalaikį turtą mėsos sektoriuje kryptis ir būtinas apimtis.
Internet: https://doi.org/10.15544/mts.2018.37
https://hdl.handle.net/20.500.12259/145305
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2018, vol. 40, no. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.