Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/139504
Type of publication: journal article
Author(s): Alhanaqtah, Veronika;Pakhomova, Antonina
Title: Development of rural areas of Russia and Jordan
Other Title: Rusijos ir Jordanijos kaimo vietovių plėtra
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2018, vol. 40, no. 2, p. 131-142
Date: 2018
Keywords: Agriculture;Employment;Jordan;Russia;Rural areas;Žemės ūkis;Užimtumas;Jordanija;Rusija;Kaimo vietovės
Abstract: Rural areas both in Russia and Jordan are characterized by the lack of job places and relatively low opportunities for female and youth labor. The situation is worsened by the decrease in the efficiency of the agricultural production in general. Institutional and technological transformations are required to improve the efficiency of the agricultural sector which will inevitably be accompanied by the expansion of the employment. The purpose of the research is to analyze socio-economic aspects of agricultural sectors of Russia and Jordan and to develop proposals for the management of labor resources with the focus on women employment. Research methods consist of comparative analysis of socio-economic development of agricultural areas on the basis of statistical data for Russia and Jordan as well as SWOT analysis. It is recommended to launch a national project on agricultural development in Jordan, as in Russia, with specific country targets and similar objectives pointed out in the study.
Tiek Rusijoje tiek Jordanijoje kaimo vietovėms būdingas darbo vietų trūkumas ir santykinai nedidelės užimtumo galimybės, ypač moterims ir jaunimui. Padėtį dar labiau apsunkina žemės ūkio produkcijos efektyvumo sumažėjimas apskritai. Siekiant pagerinti žemės ūkio sektoriaus produktyvumą, būtini instituciniai ir technologiniai pokyčiai, kuriuos neišvengiamai lydės užimtumo plėtra. Tyrimo tikslas – išanalizavus socialinius ir ekonominius žemės ūkio plėtros aspektus Rusijoje ir Jordanijoje, parengti pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių valdymo. Tyrimo metodika – atlikta agrarinių teritorijų socialinės ir ekonominės plėtros analizė, kuri remiasi statistiniais duomenimis apie Rusiją ir Jordaniją, taip pat atlikta SSGG analizę. Rekomenduojama parengti ir įgyvendinti Jordanijoje nacionalinį žemės ūkio plėtros projektą, remiantis panašiu projektu "AIC plėtra" Rusijoje, atsižvelgiant į šalies ypatumus.
Internet: https://doi.org/10.15544/mts.2018.13
https://hdl.handle.net/20.500.12259/139504
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2018, vol. 40, no. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.