Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/139501
Type of publication: journal article
Author(s): Crowther, David;Vilkė, Rita
Title: Farmers’ social responsibility to local community: does education matter?
Other Title: Ūkininkų socialinė atsakomybė vietos bendruomenėms: ar išsilavinimas yra svarbus veiksnys?
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2018, vol. 40, no. 2, p. 167-174
Date: 2018
Keywords: Social responsibility;Farmer;Education;Public goods;Local community;Socialinė atsakomybė;Ūkininkas;Išsilavinimas;Viešosios gėrybės;Vietos bendruomenė
Abstract: The agrarian discourse of social responsibility as a scientific paradigm is rarely addressed in research. Thus the problem arise how to apply the paradigm of social responsibility to the agrarian discourse so that it could help disclose farmers’ social responsibility to local community and it’s affecting factors. The aim of this study is to propose a methodology for assessing the social responsibility of farmers to local communities with regard to education and to explore further possibilities of its application. The research is based on original empirical data collected through structured telephone interviews from 1108 Lithuanian farmers in January-February 2017. The results of the study confirm that the agrarian discourse of social responsibility as a scientific paradigm is applicable to disclose farmer’s social responsibility to local community with regard to education. Assessment of other factors affecting farmer’s social responsibility is on demand for future research.
Socialinė atsakomybė kaip mokslinė paradigma agrariniu diskursu tyrimuose socialiniams pokyčiams aiškinti naudota itin retai. Straipsnyje sprendžiama problema, kaip taikyti socialinės atsakomybės paradigmą agrariniu diskursu, siekiant, kad ji leistų diagnozuoti ūkininkų socialinę atsakomybę vietos bendruomenėms veikiančius veiksnius. Tyrimo tikslas – pasiūlyti ūkininkų socialinės atsakomybės vietos bendruomenėms vertinimo metodiką išsilavinimo veiksnio aspektu ir numatyti tolesnes jos taikymo galimybes. Tyrimas paremtas originaliais empiriniais duomenimis, surinktais struktūrizuoto interviu būdu 2017 m. sausio–vasario mėn. telefonu apklausus 1108 Lietuvos ūkininkus. Gauti tyrimo rezultatai patvirtina, kad agrariniu diskursu socialinė atsakomybė kaip mokslinė paradigma tinkama diagnozuoti ūkininkų socialinės atsakomybės vietos bendruomenei situaciją vertinant išsilavinimo veiksnį. Tolesniuose tyrimuose tikslinga vertinti kitus aktualius veiksnius ar aspektus, atlikti apibendrintą ūkininkų socialinės atsakomybės vertinimą.
Internet: https://doi.org/10.15544/mts.2018.16
https://hdl.handle.net/20.500.12259/139501
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2018, vol. 40, no. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.