Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/139176
Type of publication: journal article
Author(s): Shvidanenko, Oleg;Sica, Edgardo;Busarieva, Tatiana
Title: Creativity as a new production factor of the world economy
Other Title: Kūrybiškumas kaip naujas pasaulio ekonomikos gamybos veiksnys
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2019, vol. 41, no. 1, p. 127-134
Date: 2019
Keywords: Creativity;Factor of production;Creative economy;Kūrybiškumas;Gamybos veiksnys;Kūrybinė ekonomika
Abstract: The transition to the postindustrial society, which marks the beginning of the humanity’s entry to the information age, which is not based on the mechanical engineering, but on intellectual technology, makes creativity as the main resource of all the scientific and technological processes. Relevance of the article is due to the dynamic changes of the epoch of world socio-cultural development to the new epoch of creativity, where human resource goes out on the qualitatively new level. The aim of the article is to analyze the processes of transformation of production factors and the substantiation of creativity as an imperative for the development of the world economy. The methodological basis of the article is the methods and forms of scientific knowledge adopted in domestic science, such as system approaches, comparative and synthesis methods, methods of abstract logical evaluation, methods of detailing, groupings and generalizations, experts’ evaluations. Analysis of the transformation of the factors of production was revealed; creativity was allocated as the new factor of the production and the necessity of its further development was proved. Results: the changes of the productive factors were revealed, the importance of the development of creativity as the new factor of production was proved, the modern theories of creativity were presented.
Šio straipsnio aktualumą diktuoja pasaulio sociokultūrinio vystymosi epochos dinaminiai pokyčiai, pereinant prie naujos kūrybiškumo epochos, kurioje žmogiškasis išteklius atsiduria kokybiškai naujame lygmenyje. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti gamybos veiksnių transformacijos procesus ir pagrįsti kūrybiškumą kaip būtiną sąlygą vystant pasaulio ekonomiką. Straipsnio metodologinį pagrindą sudaro namų ekonomikos moksle priimti metodai ir mokslo žinių formos, tokie kaip sisteminiai metodai, lyginamasis ir sintezės metodas, abstraktaus loginio vertinimo metodai, detalizavimo, grupavimo ir apibendrinimo metodai, ekspertų vertinimai. Rezultatai: atlikus analizę, atskleista gamybos veiksnių transformacija; kūrybiškumas priskirtas prie gamybos veiksnių kaip naujasis veiksnys, ir pateiktas jo tolesnės plėtros būtinybės pagrindimas.
Internet: https://doi.org/10.15544/mts.2019.12
https://hdl.handle.net/20.500.12259/139176
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2019, vol. 41, no. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.