Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/139153
Type of publication: journal article
Author(s): Morhachov, Illia;Koreniev, Emil;Chorna, Olga;Khrystenko, Larysa
Title: Regional regulation of investment activity in developing countries: example of Ukraine
Other Title: Regioninės investicinės veiklos problemos besivystančiose šalyse: Ukrainos atvejis
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2019, vol. 41, no. 2, p. 168-182
Date: 2019
Keywords: Investment activity;Stock market;Stock index;Stock asset;Sufficient demand for stock assets;Mechanism of automatic inflow of investments;Investicinė veikla;Akcijų rinka;Akcijų indeksas;Vertybinių popierių turtas;Pakankamas paklausos poreikis;Automatinio investicijų srauto mechanizmas
Abstract: The paper considers of regional the ways of solving systemic problems of investment activity that are relevant for developing countries, including for the Ukraine. It is specified that in the conditions of globalization of the world economy and the intensification of the use of information and communication technologies, conditions are created for the transformation of savings of households in developing countries into investment in stock markets in developed countries mainly the United States. This calls into question the feasibility of purely market conditions for the financial market of Ukraine and other developing countries. A list of effective administrative methods of state regulation of investment activity that may be used by state and regional authorities to convert household savings into investments in the domestic financial market is proposed. The attention is drawn to the necessity of applying these methods, especially at the initial stages of the intensification of state regulation of investment activity in the country, in order to create a sufficient demand for domestic stock assets. Such of the sufficient demand will allow to launch the mechanism of automatic inflow of investments both domestic and foreign, and in the future gradually switch to predominantly market-based methods of state regulation. The criterion of the level of sufficiency of demand for stock assets of the country is a positive long-term trend of stock indexes taking into account inflation, it is desirable that their growth rate exceeds the growth rate of GDP of the country.
Straipsnyje nagrinėjami regioniniai būdai, kaip išspręsti sistemines investicinės veiklos problemas, kurios yra svarbios besivystančioms šalims, įskaitant Ukrainą. Nurodyta, kad pasaulio ekonomikos globalizacijos sąlygomis ir intensyvėjant informacinių ir ryšių technologijų naudojimui sukuriamos sąlygos besivystančių šalių namų ūkių santaupoms pertvarkyti į investicijas į išsivysčiusių šalių akcijų rinkas, daugiausia JAV. Dėl to kyla abejonių dėl tik rinkos sąlygų tinkamumo Ukrainos ir kitų besivystančių šalių finansų rinkai. Atkreipiamas dėmesys į būtinybę taikyti vyriausybės reguliavimo metodus, ypač pradiniuose valstybės investicinio aktyvumo reguliavimo intensyvinimo etapuose, siekiant sukurti pakankamą vidaus atsargų paklausą. Tokia pakankama paklausa leis pradėti automatinio investicijų srauto mechanizmą tiek vidaus, tiek užsienio, ir ateityje palaipsniui pereiti prie daugiausia rinkos pagrindu taikomų valstybės reguliavimo metodų. Šalies akcijų atsargų paklausos pakankamumo kriterijus yra teigiama ilgalaikė akcijų indeksų tendencija, atsižvelgiant į infliaciją, pageidautina, kad jų augimo tempas viršytų šalies BVP augimo tempą.
Internet: https://doi.org/10.15544/mts.2019.15
https://hdl.handle.net/20.500.12259/139153
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2019, vol. 41, no. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.