Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/139119
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Zinkevičienė, Danutė;Stončiuvienė, Neringa;Juočiūnienė, Dalia;Jakušonoka, Ingrida
Title: Depreciation of animals and economic return: case study
Other Title: Gyvūnų nusidėvėjimo įtaka ekonominei grąžai: atvejo analizė
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Akademija (Kauno r.) : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ; Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2019, vol. 41, no. 2
Extent: p. 213-227
Date: 2019
Keywords: Gyvūnų klasifikacija;Gyvūnų matavimas;Kainų matavimas;Nusidėvėjimas;Financinis stabilumas;Veiksmingumas;Animal classification;Aimal measuring;Measuring at cost;Depreciation;Financial standing;Results of the activity
Abstract: Vertinant ūkyje auginamus gyvūnus įsigijimo (pasigaminimo) savikainos būdu, vyrauja skirtinga praktika dėl šio turto nusidėvėjimo skaičiavimo. Moksliniuose tyrimuose keliami klausimai : ar reikia skaičiuoti žemės ūkio veikloj e naudojamų gyvūnų nusidėvėjimą; ar visiems, ar tik daliai gyvūn ų reikia skaičiuoti nusidėvėjimą; nuo kokios vertės turi būti skaičiuojamas nusidėvėjimas ir pan. Pristatomu tyrimu, kuris pagrįstas atsitiktinės atrankos būdu pasirinktų įmonių analitiniais duomenimis, siekta įvertinti, kokią įtaką gyvūnų įkainojimas sav ikaina ir šio turto nusidėvėjimas tu ri jų kuriamai ekonominei grąžai ir žemės ūkio verslo subjekto veiklos rezultatams bei finansinei būklei. Tyrimo metu paaiškėjo, kad sunku nustatyti konkretaus gyvūno naudingo naudojimo laiką ir likvidacinę vertę, gyvūnų savikainos laipsniškas nurašymas skaičiuojant nusidėvėjimą neįvertina biologinio turto ypatumų dėl šio turto produktyvumo ir jų ekonominės vertės kitimo. Siekiant padidinti mokumą bei sumažinti finansinę riziką, finansiškai patraukliausia alternatyva buvo gyvūnus įkainoti įsigijimo (pasigaminimo) savikainos būdu ir neskaičiuoti šio turto nusidėvėjimo
The article is relevant due to the different prevailing practices of calculati ng the depreciation of biological assets in different countries. There is also no substantiated answer in scientific research to the following questions: is it necessary to calculate the depreciation of animals, used in agricultural activity, and what is t he impact of depreciation of animals’ calculation/non - calculation on economic return? Purpose of the article is to assess the impact of the accounting of animals at their acquisition (production) cost less depreciation to the financial results and economic return of agricultural businesses. It is a case study, based on analytical data from agricultural businesses, that specialise in animal breeding and value the animals at the acquisition cost, however do not calculate depreciation. The methods used for the research are analysis of accounting registers a nalytical data as well as calculation and analysis of selected financial ratios to assess the effect of animal depreciation on the book values of animals and significance of the indicators of economic return. Research results reveal that the gradual write - off of the cost of livestock in the form of depreciation is not reasoned, because it does not take into account the changes in the economic value of the animals. Additionally, as shown by the results of the case study, in order to improve the solvency (i.e . liquidity and stability), reduce the financial risk, and increase economic return, the most attractive alternative from the financial perspective is to measure the livestock at the acquisition (production) cost and to waive the depreciation accounting
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/139119/1/ISSN2345-0355_2019_V_41_2.PG_213-227.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/139119
https://doi.org/10.15544/mts.2019.18
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2019, vol. 41, no. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

34
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.