Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/139095
Type of publication: journal article
Author(s): Neykova, Melina;Miltchev, Radoslav
Title: Conceptual approach to introduce an integrated model improving SMEs e-business technologies
Other Title: Konceptualus požiūris į integruotą smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių e-verslo modelį
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2019, vol. 41, no. 3, p. 381-399
Date: 2019
Keywords: Small and medium-sized enterprises (SMEs);Information and communication technologies (ICT);E-business;Mažos ir vidutinės įmonės;Informacinės ir ryšių technologijos;Elektroninis verslas
Abstract: Small and medium-sized enterprises (SMEs) represent the dominant form of business organization in the economic system globally and play important roles in the economic development and increased competitiveness of the economy in the European Union (EU). The presented article analyzes the state and existing specific problems that have been observed in the existing practices related to the functioning and maintenance of the specialized information and communication systems and e-business technologies of the studied group of Bulgarian small and medium-sized industrial enterprises. The basic instrument for collecting the empirical data in the present study was a questionnaire survey conducted at 70 Bulgarian enterprises. How to implement appropriate technological solutions through which to overcome existing problems and to provide strategic advantages for the surveyed organizations in conducting e-business? Аs a result of identified shortcomings, obstacles and necessities, the main purpose of this study is to develop and present an integrated model for introduction of technological solutions aimed to improve the efficiency of automated and virtualised business activities in Internet, extranet and intranet environments. The developed model is based on specific information and communication technologies and contemporary good practices and aims to improve the e-business system in the long term, which in turn will lead to the increased sustainability and competitiveness of organizations in the economic market.
Mažos ir vidutinės įmonės yra dominuojanti verslo organizavimo forma ir vaidina svarbų vaidmenį plėtojant ekonomiką ir didinant ekonomikos konkurencingumą Europos Sąjungoje (ES). Straipsnyje analizuojamašio verslo vystymosibūklė ir egzistuojančios specifinės praktinės problemossusijusiojs su specializuotų informacinių ir ryšių sistemų bei elektroninio verslo technologijų veikimu ir priežiūra tiriamoje Bulgarijos mažų ir vidutinių pramonės įmonių grupėje. Pagrindinė šio tyrimo empirinių duomenų rinkimo priemonė buvo anketinė apklausa, atlikta 70 Bulgarijos įmonių. Tyrimo klausias –kaip įgyvendinti tinkamus technologinius sprendimus, leidžiančius įveikti esamas problemas ir suteikti strateginius pranašumus tiriamoms organizacijoms vykdant elektroninį verslą? Atsižvelgiant į nustatytus trūkumus, kliūtis ir būtinybes, pagrindinis šio tyrimo tikslas yra sukurti ir pristatyti integruotą technologinių sprendimų diegimo modelį, skirtą pagerinti automatizuotos ir virtualizuotos verslo veiklos efektyvumą interneto, ekstraneto ir intraneto aplinkose. Sukurtas modelis yra pagrįstas specifinėmis informacinėmis ir ryšių technologijomis bei šiuolaikine gerąja patirtimi, kuria siekiama patobulinti e. Verslo sistemą ilguoju laikotarpiu, o tai savo ruožtu padidins organizacijų tvarumą ir konkurencingumą ekonominėje rinkoje.
Internet: https://doi.org/10.15544/mts.2019.31
https://hdl.handle.net/20.500.12259/139095
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2019, vol. 41, no. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.