Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1368
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kanjanawasee, Sirichai;Srikaew, Daruwan
Title: English speaking skills assessment for grade 6 Thai students : an application of multivariate generalizability theory
Other Title: Šeštokų tailandiečių anglų kalbos gebėjimų įvertinimas : daugiamatės generalizacijos teorijos taikymas
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2015, [Vol.] 16, p. 44-66
Date: 2015
Keywords: English speaking skills;Analytic rating scale;Multivariate generalizability theory;Kalbėjimo angliškai įgūdžiai;Analitinė vertinimo skalė;Daugiamatė generalizacijos teorija
Abstract: This research studies an analytic rating scale for an English speaking skills assessment designed for Grade 6 Thai students learning English as a foreign language. A rating scale was developed, validated, and then piloted using assessment results from 101 students attending a government school in Bangkok, Thailand. The analytic rating scale developed for the as-sessment is composed of 6 components: vocabulary, syntax, cohesion, pronunciation, ideational function and fluency. The reliability of the rating scale was examined with different numbers of speaking tasks and raters. Multivariate generalizability theory (G theory) was utilized for the data analysis. Results. The results showed that fluency was the greatest variance component of the composite score of the analytic rating scale, followed by ideational function, cohesion, vocabulary and syntax, and pronunciation respectively. Reliability of the composite score for the speaking analytic rating scale was high (over .80). It was found that the reliability coefficients for each component would be reliable (over .80) when six or more tasks are used and the number of raters is from 6–10 and above. The dependability increased more when the number of tasks increased and when the number of raters increased. It was also found that a reliable high Phi Coefficient (over .80) could be obtained using only 6 tasks and 3 raters.The main results were then discussed in more detail.
Šiame tyrime nagrinėjama analitinė rangavimo skalė anglų kalbos kalbėjimui vertinti, sukurta šeštokams tailandiečiams, besimokantiems anglų kaip antrosios kalbos. Šiam tyrimui buvo sukurta ir validizuota vertinimo skalė, taip pat atliktas žvalgomasis vertinimas naudojant 101 mokinio, lankančio valstybinę mokyklą Bankonke, Tailande, duomenys. Sukurta analitinė vertinimo skalė vertina 6 komponentus: žodyną, sintaksę, rišlumą, tarimą, turinį ir sklandumą. Vertinimo skalės patikimumas analizuotas naudojant skirtingą kalbėjimo užduočių kiekį ir skirtingą vertinančių ekspertų skaičių. Analizuojant rezultatus buvo remiamasi Daugiamate generalizavimo teorija (G teorija). Rezultatai rodo, kad sklandumas sudaro didžiausią analitinės vertinimo skalės sklaidos dalį, toliau pagal paaiškinamos sklaidos dalį seka turinys, rišlumas, žodynas, sintaksė ir tarimas. Bendros skalės patikimumas buvo aukštas (daugiau kaip 0,80). Nustatyta, kad patikimumo koeficientai kiekvienam komponentui yra aukšti (daugiau kaip 0,80), kai vertinamos šešios ar daugiau užduočių ir tai atlieka 6–10 ar daugiau vertintojų. Sąsajos didėjo, kai buvo didinamas vertinamų užduočių arba vertintojų skaičius. Taip pat išsiaiškinta, kad pakankamai aukštas patikimumo Phi koeficientas (daugiau kaip 0,80) pasiekiamas naudojant tik 6 užduotis ir 3 vertintojus. Pagrindiniai rezultatai aptariami detaliau.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1368
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.16.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1368
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2015, [vol.] 16

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

320
checked on Jan 16, 2021

Download(s)

328
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.