Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1354
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Račkauskas, Mantautas;Levišauskaitė, Kristina
Title: Possible changes in the performance of credit unions according to new Central Bank regulations
Other Title: Centrinio banko reguliavimo įtaka kredito unijų veiklai Lietuvoje
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 7, nr. 2, 2013
Extent: p. 71-86
Date: 2013
Keywords: Kredito unijos;Centrinis bankas;Reguliavimas;Credit unions;Central bank;Regulations
Abstract: Kredito unijos – tai specifinis bankininkystės modelis, paremtas demokratiniu valdymu, kooperatiniais ir bendruomeniškumo principais. Kredito unijų veikla yra išskirtinė ne vien valdymo principais, bet ir teikiamų paslaugų įkainiais. Nuo pat atsiradimo kredito unijų sektorius augo, didėjo indėlių kiekis, vidutinė indėlio suma, taip pat augo ir paskolų portfelis, stambėjo paskolos. Kredito unijos į bankus panašios tik teikiamų paslaugų pobūdžiu, tačiau patys veiklos principai yra iš esmės skirtingi. Kredito unijos veikia kooperatiniais pagrindais, todėl nariai gali dalyvauti jų valdyme. Taip pat skiriasi ir kapitalo struktūra – bankuose kapitalas yra akcinis, o kredito unijose – pajinis. Lietuvos kredito unijos pasižymi ir tuo, kad joms taikomi išskirtinai griežtesni normatyvai nei bankams. Pastarųjų metų Lietuvos finansų rinkos suirutę lydėjo eilė Lietuvos Banko nutarimų pakeitimų griežtinančių esamus reikalavimus finansų rinkoje. Taip pat atsirado ir naujų nutarimų, kurie ypač įtakojatolimesnį kredito unijų augimą ir vystymąsi. Šiame straipsnyje yra atliekama šių Lietuvos bankų nutarimų analizė ir jų poveikio kredito unijos veiklai tyrimas. Šiame straipsnyje aptarti aktualūs nutarimai, kurie vienaip ar kitaip įtakoja kredito unijų veiklą. Vieni jų yra atnaujinami, kiti – visiškai nauji, tačiau ir vieni, ir kiti yra kur kas griežtesni nei ankstesnieji, todėl tikėtina, jog kredito unijos turės perorientuoti savo veiklą, kad juos atitiktų ir veiktų pelningai. Atsiradus papildomiems likvidumo ir kapitalo pakankamumo normatyvams kredito unijos turės atsakingiau skolintis ir skolinti, kad būtų tenkinami Lietuvos Banko keliami reikalavimai. Norėdama labiau augti kredito unija turės keisti investavimo kryptis ir labiau investuoti į Valstybės vertybinius popierius tam, kad būtų užtikrintas reikiamas likvidumo normatyvas. [...]
Using qualitative, comparative, financial and logical analysis, the influence of Central Bank regulations on the Credit unions in Lithuania is analyzed in this article. The aim of the article is to show a model, which allows to evaluate the influence of the changes that are affected by new regulations and supervision provided by the Central Bank for Credit unions. It presents the scenario that should be chosen to assure sustainable growth of a credit union
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1354/1/ISSN1822-7996_2013_T_7.N_2.PG_71-86.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1354
https://doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2013.7.2.5
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2013, nr. 7(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.