Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1350
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Burinskienė, Aurelija
Title: Europos Sąjungos šalių netolygaus darbo jėgos produktyvumo pokyčių analizė
Other Title: The analysis of uneven productivity growth in European Union countries
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2013, t. 7, nr. 1, p. 45-60
Date: 2013
Keywords: Darbo jėgos produktyvumas;Investicijos į materialų kapitalą;Ekonometrinis modelis;Labour productivity;Investments into physical capital;Econometric model
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami darbo jėgos (DJ) produktyvumo pokyčių Europos Sąjungos (ES) šalyse ypatumai, aptariami veiksniai, įtakojantys DJ produktyvumą; taip pat atskleidžiama, kad produktyvumas skiriasi visose ES šalyse. Vykdant tyrimą dvidešimčiai ES šalių yra pritaikytas ekonometrinis modelis. Remiantis regresinės analizės rezultatais skirtingose ES šalyse buvo nustatytas laiko periodas, per kurį investicijų didinimo į materialų kapitalą poveikis DJ produktyvumui yra stipriausias. 
The paper analyzes the changes of labour productivity in the European Union countries, discusses the factors that affect labour productivity; also shows that labour productivity varies greatly across European Union countries. During study econometric model is used for twenty European Union countries. Based on regression analysis results time period were defined during which the increase of investments into physical capital has the strongest effect on labour productivity in different European countries. 
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1350
http://dx.doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2013.7.1.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1350
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2013, nr. 7(1)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.