Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131989
Publication type
type::text::periodical::journal::contribution to journal::journal article
Author(s)
Šilinskas, Viktoras
Stanislovaitis, Aleksas
Kudirkaitė, Jūratė
Martusevičienė, Regina
Title
Pasaulio lengvosios atletikos čempionatų disko metimo rungties dalyvių (vyrų) antropometrinių duomenų, amžiaus ir sportinių rezultatų sąveikos ypatumai
Other Title
Peculiarities of interaction of anthropometrical data, age and sports results of discus throwers (men) in the world track-and-field athletics championships
Is part of
Sporto mokslas, 2007, nr. 3, p. 15-21
Date Issued
2007
ISSN
2424-3949
Abstract
Darbo tikslas – nustatyti pasaulio lengvosios atletikos čempionatų disko metimo rungties finalo dalyvių antropometrinių duomenų, amžiaus ir sportinių rezultatų sąveikos ypatumus. Tyrimo metodai: 1. Dokumentų ir literatūros analizė; 2. Matematinė statistika (aritmetinis vidurkis, standartinis nuokrypis, vidurkių skirtumo reikšmingumas pagal Stjudento kriterijų). 3. Lyginamoji analizė. Buvo įvertinta 10-ies pasaulio lengvosios atletikos čempionatų disko metimo rungties finalo dalyvių (n = 120) antropometrinių duomenų (ūgio, svorio), KMI, amžiaus ir sportinių rezultatų sąveikos ypatumai. Duomenys apie pasaulio lengvosios atletikos čempionatų disko metimo rungties finalo dalyvius gauti iš oficialių dokumentų (10th IIAF World Championships in Athletics Statistic Handbook, Helsinki 2005). Nustatyta, kad visų dešimties pasaulio lengvosios atletikos čempionatų prizininkų ūgis, KMI ir amžius statistiškai reikšmingai nesiskyrė, lyginant su X pasaulio čempionato, vykusio 2005 m. Helsinkyje, medalininkų analogiškais rodikliais (p > 0,05), nors disko metimo rungties medalininkų amžius turi tendenciją didėti. Įvertinus antropometrinių duomenų,amžiaus ir sportinių rezultatų sąveikos ypatumus galima teigti, jog didžiausią įtaką prizininkų varžybiniam rezultatui turi atletų amžius (r = 0,803), o ūgio, svorio ir KMI įtaka rezultatui nėra didelė (r = 0,509; r = 0,224; r = 0,393). Vidutinio stiprumo koreliacinis ryšys buvo tarp finalininkų rezultatų ir ūgio rodiklių (r = 0,561).
Research aim was to determine the peculiarities of the interaction of anthropometrical data, age and sports results of discus throwers (men) in the world track-and field athletics championships. Research methods and organization. 1. Analysis of documents and literature. 2. Mathematical statistics (mean, standard deviation, statistical significance of mean differences according to Student criterion). 3. Comparative analysis. The peculiarities of the interaction of the anthropometrical data (height, weight), body mass index (BMI), age and sports results of the participants (n=120) of 10 world track-and field athletics championships in the event of discus throwing were estimated. The data about the participants of the world track-and field athletics championships were received from the official documents –“10th IIAF World Championships in Athletics Statistic Handbook Helsinki 2005“. Results. There were no statistically significant differences in the height, BMI and age between the prize-winners of the world track-and field athletics championships, compared to the analogical indicators of the medal-winners of the last world championship in Helsinki in 2005 (p>0.05), though there is a tendency in the increase of age of discus throwers who won medals. The weight of medal-winners in the Seville world championship (110 ± 0.58 kg) was statistically significantly lower comparing to the weight indicators of prize-winners at the Helsinki World Championship in 2005 (122 ± 7,21 kg), (p<0.05). The age average of the participants of the first world championships (26.8 ± 3.30 years in Helsinki, 1983; 26.0 ± 3.30 years in Tokyo, 1991; and 26,8 ± 4,00 years in Athens, 1997) was statistically significantly lower than in the 10th world championship in Helsinki, in 2005. However, the anthropometrical data and BMI of the finalists of the world championships did not differ significantly compared to the finalists in discus throwing event in the last world championship (p>0.05). Having estimated the peculiarities of the interaction of the anthropometrical data, age and sports results we can claim that the competitive result is mostly influenced by the age of athletes (r = 0.803), and the height. Weight and BMI is not so much significant (r = 0.509; r = 0.224; r = 0.393). The mean intensity of correlation was found between the indicators of sports results and height of finalists (r = 0.561).
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)