Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131976
Type of publication: journal article
Author(s): Daniusevičiūtė, Laura;Emeljanovas, Arūnas;Poderys, Jonas;Venskaitytė, Aurelija;Brazaitis, Marius;Ramanauskienė, Irina
Title: 11–14 metų amžiaus vaikų pusiausvyros ir sensomotorinių rodiklių kaita
Other Title: Dynamics of the functional state of the central nervous system and balance abilities in adolescents
Is part of: Sporto mokslas, 2007, nr. 3, p. 29-35
Date: 2007
Keywords: Centrinė nervų sistema;Pusiausvyra;Koreliacinis ryšys;Central nervous system;Balance;Correlation
Abstract: Darbo tikslas – nustatyti 11–14 metų vaikų pusiausvyros ir centrinės nervų sistemos (CNS) sensomotorinių rodiklių kaitą ir jų tarpusavio ryšį. Tyrimuose dalyvavo keturių amžiaus grupių 66 nesportuojantys vaikai: 11 metų (n = 14), 12 metų (n = 17), 13 metų (n = 16) ir 14 metų (n = 19). Tyrimai buvo atlikti Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA) Kineziologijos laboratorijoje 2006 metais. Visi tiriamieji atliko klasikinį 40 s trukmės Tepingo testą, piršto judesių dažnumą fiksuojant kas 5 s, ir stabilografiją – 1 min pusiausvyros vertinimo stabilografinį testą. CNS sensomotoriniai rodikliai buvo registruojami panaudojant specialias kompiuterių programas, sukurtas LKKA Kineziologijos laboratorijoje pagal Ukrainos kūno kultūros universiteto mokslininkų parengtą CNS funkcinės būklės ir darbingumo rodiklių vertinimo metodiką. Kompiuterinės tyrimų programos pateikdavo normalizuotas registruojamų rodiklių reikšmes – CNS darbingumo ir funkcinės būklės rodiklius: CNS paslankumo, asimetrijos, vargstamumo, bendro darbingumo, anaerobinio darbingumo ir anaerobinio darbo talpos. Panaudojus stabilografijos įrangą LIBRA („Electronic Balance Board”) matuoti šie rodikliai: bendras nuokrypio plotas į kairę ir dešinę, išorinis plotas į kairę ir dešinę, laikas išoriniame plote į kairę ir dešinę, laikas grįžimui į takelį į kairę ir dešinę. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog visų amžiaus grupių pusiausvyros rodikliai, gauti atmerktomis akimis atliekamo stabilografijos testo metu, yra geresni nei to paties testo, atliekamo užmerktomis akimis. Skirtumas tarp šių rodiklių rodo regimojo analizatoriaus reikšmę pusiausvyros palaikymui. 11–14 metų amžiaus tarpsniu vyksta intensyvus judesių valdymo tobulėjimas – labai pagerėja centrinės nervų sistemos ir pusiausvyros rodikliai. Tarp Tepingo testu įvertinamų CNS funkcinio paslankumo, vargstamumo, bendrojo darbingumo rodiklių ir stabilografijos metodu gautų pusiausvyros rodiklių: bendro nuokrypio ploto į kairę ir dešinę, išorinio ploto į kairę ir dešinę, laiko išoriniame plote į kairę ir dešinę rodiklių, yra silpnas ar vidutinis koreliacinis ryšys.
The aim of the study was to determine the balance abilities and sensomotor efficiency of central nervous system in 11 – 14 years old children and correlation between them. The subjects of the study were 66 healthy children, grouped together into four groups by age: 11 years old (n=14), 12 years old (n=17), 13 years old (n=16) and 14 years old children (n=19). The study was performed in the Kinesiology laboratory of Lithuanian Academy of Physical Education in winter 2006. All the subjects have done classical 40 s finger Tapping test, while the number of movements had been recorded in every 5 seconds and 1 min stabilographical test to estimate their balance. The sensomotor indexes of the central nervous system can be registered by using special computer program, created in laboratory of Kinesiology of Academy of Kaunas Physical Education, together with scientists from University of Physical Education of Ukraine. The programme gives standardized values, which let to compare the working abilities and functional states of the central nervous system. The computerized programme gives standardized values of recorded parameters: mobility, asymmetry, fatigue, general efficiency, anaerobic efficiency and anaerobic load capacity. Stabilography software LIBRA („Electronic Balance Board”) gives standardized values of recorded parameters: total area to the left and right sides, external area to the left and right sides, external time, recovery time. The results have showed, that balance evaluation of stabilographical parameters with open eyes of 11 – 14 years old children were lower than with closed eyes that shows better compensation of the balance, i.e., significant role of visual control in performance of balance tasks. Equally there were indicated that the parameters of balance are increasing according to age. This tendency was obtained in the stages of 11 – 14 and 11- 13 years old. The peak results of changes were indicated in the stages of 12 – 13 years old, but significant differences were in balance indices of total area to the right. The central nervous system parameters: mobility, fatigue, general efficiency, anaerobic efficiency and anaerobic load capacity increased according to age. The calculation of correlation between the Tapping tests‘ parameters: mobility, fatigue, general efficiency and the stabilographical parameters: total area, external area, external time to the left and to the right have showed the slight and mean link. That proves that Tapping test and stabilographical indices are interdependent. Conclusions. 1. The determined balance parameters of stabilographical test in all stages of age with open eyes are better than with closed by performing the same test. 2. In the stage of 11– 14 years adolescents proceed the intensive improvement of motion control: improvement of central nervous system and balance parameters. 3. The calculation of correlation between central nervous system functional state and balance parameters has showed the slight and mean correlation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131976
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2007, Nr. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.