Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131975
Type of publication: journal article
Author(s): Tsekhmistro, Lyubou;Ivanova, Nelia
Title: Influence of magnetotherapy on heart rate variability and external breathing of elite athletes
Other Title: Magnetoterapijos poveikis didelio meistriškumo sportininkų pulso kaitai ir išoriniam kvėpavimui
Is part of: Sporto mokslas, 2007, nr. 3, p. 35-39
Date: 2007
Keywords: Magnetotherapy;Heart rate variability;Spirography and pneumotachometry;External breathing;Magnetoterapija;Pulso dažnio kaita;Spirografija ir pneumotachometrija;Išorinis kvėpavimas
Abstract: The most perspective direction of a sports science is search and development of the factors of pedagogical, medicobiological and the psychological influence, that allow expanding borders of a so-called adaptic optimum and by that to promoting body working capacity in sports. The research problem included studying influence of the general magnetotherapy (MT) on heart rate variability and on function of external breathing at elite athletes, engaged in cycling. Results of the research of heart rate variability were processed employing the computer program „Bris-M“. In research of functions of external breathing the methods of spirography and pneumotachometry with use of the multipurpose automated spirometer „MAC–1“ were applied. Practical conclusion from the received results is as follows: in each specific case it is necessary to estimate influence of a magnetotherapy on functional ability of cardiovascular system, function of external breathing and heart rate variability. 1. Studying of the parameters of heart rate variability and parameters of external breathing functions allows to study and estimate influence of a magnetotherapy on vegetative nervous and respiratory systems. 2. Influence of a magnetotherapy has lowered influence of the parasympathetic department of vegetative nervous system thus a psychoemotional strain and a functional condition of a cortex of a brain remains in norm. 3. After a course of a magnetotherapy some augmentation of vital capacity of lungs (VC) and maximal breathing capacity (MBC) was marked, that specifies expansion of functional reserves of the apparatus of external breathing. In the mechanism of these shifts the essential role belongs to augmentation of pulmonary volumes, improvement of functioning of a respiratory musculature condition, improvement of mechanisms of a regulation of external breathing function.
Perspektyviausia sporto mokslo raidos kryptis yra ieškoti pedagoginio, medicininio-biologinio ir psichologinio poveikio priemonių, leidžiančių praplėsti vadinamojo adaptacijos optimumo ribas ir tokiu būdu padėti sportininkų organizmui įveikti didžiausius sportinius krūvius. Tyrimo tikslas buvo ištirti bendrosios magnetoterapijos poveikį didelio meistriškumo dviratininkų pulso kaitai ir išorinio kvėpavimo funkcijai. Pulso kaitos tyrimų rezultatai buvo apdoroti kompiuterine programa „Bris-M“. Išorinio kvėpavimo funkcijoms tirti, buvo taikomi spirografijos ir pneumotachometrijos metodai, naudojant daugiafunkcinį automatizuotą spirometrą „MAC-1“. Iš gautų rezultatų galima daryti tokias praktines išvadas: kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti magnetoterapijos poveikį širdies bei kraujagyslių sistemos funkciniams pajėgumams, išorinio kvėpavimo funkcijai ir pulso kaitai. 1. Pulso kaitos parametrų ir išorinio kvėpavimo parametrų tyrimas leidžia nustatyti ir įvertinti magnetoterapijos poveikį vegetacinei nervų ir kvėpavimo sistemoms. 2. Magnetoterapijos poveikis sumažino vegetacinės nervų sistemos parasimpatinės srities įtaką, dėl to smegenų žievės psichoemocinė įtampa ir funkcinė būsena išliko normalios. 3. Po magnetoterapijos kurso buvo pastebėtas tam tikras gyvybinės plaučių talpos ir maksimalaus įkvėpimo tūrio padidėjimas, tai rodo išorinio kvėpavimo aparato funkcinių rezervų išsiplėtimą. Šių pokyčių mechanizme pagrindinis vaidmuo priklauso plaučių tūrio padidėjimui, kvėpuojamųjų raumenų funkcionavimo pagerėjimui ir išorinio kvėpavimo funkcijos reguliavimo mechanizmų tobulėjimui.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131975
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2007, Nr. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.