Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1319
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Lydeka, Zigmas;Gaigalienė, Asta
Title: International financial network characteristics as the measure of financial integration
Other Title: Tarptautinio finansinio tinklo charakteristikos ir jų taikymas finansinei integracijai vertinti
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 7, nr. 2, 2013
Extent: p. 59-69
Date: 2013
Keywords: Ekonomikos dalyvių susietumas;Finansinis tinklas;Finansinė integracija;Connectivity of economic actors;Financial network;Financial integration
Abstract: Finansinės integracijos bei finansinės globalizacijos klausimams pastaruoju metu skiriamas vis didesnis tyrėjų dėmesys dėl itin išaugusių tarptautinės finansinės veiklos apimčių, tarptautinių finansinių srautų disbalanso bei nuolatinių svyravimų. Išaugusi atskirų finansinių institucijų bei šalių tarpusavio tarptautinė priklausomybė atskleidė išaugusį naujų tarptautinės finansinės integracijos analizės instrumentų poreikį. Labiau prieinami dvišaliai finansiniai duomenys bei metodologinė tinklų teorijos plėtra leido tyrėjams pritaikyti topologinius tarptautinių tinklų aspektus finansinei integracijai matuoti. Tinklų teorijos taikymas leidžia adaptuoti tinklinius rodiklius naujiems finansinės integracijos aspektams vertinti. Tinklų teorija taip pat naudinga dėl galimybės atlikti sisteminius finansinės integracijos vertinimus vietoj tradiciškai pasitelkiamų atskirų šalių ar institucijų duomenimis paremtais vertinimais. Tinklų teorijos panaudojimas finansų srityje yra vėlyvesnis nei kitose ekonomikos srityse. Tai lėmė dvišalių finansinių duomenų nebuvimas arba nedidelis prieinamumas, kuris būtinas identifikuojant tarptautinius finansinius tinklus. Tarptautinių finansinių tinklų mokslinių tyrimų analizė atskleidė, jog autoriai daugiausiai koncentruojasi mikro (tinklo mazgų) lygyje analizuodami finansinės integracijos aspektus ir tik dalinai paliečiamas makro (sisteminis tinklo) lygmuo, kuris akcentuojamas šiame straipsnyje. Dauguma autorių neatsižvelgia į finansinių ryšių kryptį bei analizuoja nekryptinius tinklus. Tinklo samprata yra apsprendžiama to, kaip konceptualizuojami tinklo mazgai bei jų tarpusavio ryšiai. Šiame tyrime tarptautinis finansinis tinklas buvo identifikuojamas atskiras šalis traktuojant tinklo mazgais bei finansinio turto srautus tarp jų kaip finansinius ryšius. [...]
The authors perform analysis of theoretical and empirical research on financial networks and disclose the peculiarities of network analysis application for evaluation of systemic financial integration. The analysed methods are tested on international portfolio investments network
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1319
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1319/1/ISSN1822-7996_2013_T_7.N_2.PG_59-69.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1319
https://doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2013.7.2.4
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos katedra
Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2013, nr. 7(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

46
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

66
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.