Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131772
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Perednis, Martynas
Supervisor: Miškinytė, Auksė
Title: Kelių transporto eismo intensyvumas ir jo sukeliama oro tarša Marijampolėje antrojo karantino metu
Other Title: Road traffic intensity and the resulting air pollution in Marijampolė city during second quarantine
Extent: 40 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Transportas;Transport;Karantinas;Quarantine;Oras;Air;Tarša;Pollution;Eismas;Traffic
Abstract: Lietuvoje, antrojo karantino metu, vyriausybė įvairiais būdais stengėsi sumažinti susirgimus Covid-19 virusine infekcija. Vienas iš būdų – judėjimo ribojimai tarp savivaldybių. Judėjimo ribojimai pirmą kartą įvesti 2020 m. spalio 26 dieną, o gruodžio 16 d. dar labiau sugriežtinti įvedus papildomus apribojimus. Šiame darbe nagrinėjami kelių transporto eismo intensyvumo pokyčiai Marijampolės mieste, su tikslu įvertinti karantino sugriežtinimo įtaką jiems. Taip pat, siekiama įvertinti oro teršalų (azoto dioksido ir anglies monoksido) koncentracijas, jų skirtumus paprasto ir sugriežtinto karantino etapais, ir sudaryti teršalų sklaidos žemėlapius. Transporto srautai buvo skaičiuoti 10-yje pagrindinių gatvių Marijampolės mieste. Oro teršalų koncentracijos sklaidos pasiskirstymas sumodeliuotas ADMS-Urban programine įranga, naudojant transporto srautų, meteorologinius ir foninių teršalų koncentracijos duomenis.
Government was trying to reduce Covid-19 infection rates by introducing various restriction strategies during second quarantine in Lithuania. One of the strategies were – mobility restrictions within the municipality region. These restrictions were introduced on 2020 October 26th and further tightened on December 16th by adding additional limitations. One of the objectives in this research was to evaluate road traffic intensity during different quarantine stages. Furthermore, concluded air pollutants (nitrogen dioxide and carbon monoxide) dissemination models which were based on traffic volume data. This was a methodology to evaluate air pollutants differences in concentrations by different quarantine conditions. Traffic flow was measured for 15minutes each in 10 primary streets Air pollution models were generated using ADMS-Urban software by entering data of traffic flow, meteorology and background air pollution.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131772
Appears in Collections:2021 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
martynas_perednis_bd.pdf2.79 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.