Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1306
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Lydeka, Zigmas;Žaliauskas, Žilvinas Danielius
Title: Lietuvos namų ūkių vartojimo struktūros pokyčių tyrimas
Other Title: Lithanian housegold consumption structure and its changes
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2012, t. 6, nr. 2, p. 161-177
Date: 2012
Keywords: Household consumption;Dynamic of consumption structure;Household economical functions;Consumption;Vartojimas;Namų ūkio vartojimas;Vartojimo struktūros dinamika;Namų ūkio ekonominės funkcijos
Abstract: This article presents research about Lithuanian household consumption structure and its changes during 2008-2011 in respect of demographic, social and other economic variables. The research was carried out, using comparative, regression and correlation analysis. It was noticed that the number of research in consumption field is low, especially in Lithuania. Most of existing research is of information nature or there is separate micro or macro-level research. Various shifts in consumption structure as well significant differences among various households were also identified during research.
Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas apie Lietuvos namų ūkių vartojimo struktūrą ir jos pokyčius 2008 - 2011 metais demografinių, socialinių ir kitų ekonominių kintamųjų atžvilgiu. Tyrimas atliktas naudojantis palyginamąja, regresine ir koreliacine analizėmis. Galima pastebėti, kad vartojimo tyrimų nėra daug, o dauguma esamų tyrimų yra informacinio pobūdžio, vyrauja atskiri mikro ar makro lygmens tyrimai. Tyrimo metu nustatyti įvairūs poslinkiai vartojimo struktūroje, o taip pat reikšmingi skirtumai tarp namų ūkių.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1306
http://dx.doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2012.6.2.10
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1306
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2012, nr. 6(2)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

40
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

80
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.