Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130328
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Visuomenės sveikata / Public health (M004)
Author(s): Baranauskas, Marius;Tubelis, Linas;Stukas, Rimantas;Švedas, Edmundas
Title: Sportininkų pasitenkinimo organizuotu maitinimu tyrimas
Other Title: Research of the athletes’ satisfaction with organized nutrition
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras., 2007, Nr. 4(50)
Extent: p. 40-45
Date: 2007
Keywords: Sportininkai;Maitinimo organizavimas;Alkio jausmas;Athletes;Nutrition planning;Hunger
Abstract: Sportininkų valgykloje tiekiamas maistas tik iš dalies padengia sportininkų energijos sąnaudas, atitinkančias amžių, lytį, sporto šaką, ūgį ir kūno masę. Siekiant nustatyti sportininkų tikslines grupes, turinčias didesnę nepakankamos, netinkamos ir nesubalansuotos mitybos riziką, labai svarbu išsiaiškinti, kiek didelio meistriškumo sportininkus tenkina valgyklos maitinimas. Tą galima padaryti įvertinant tiekiamo maisto kiekį pagal alkio jausmą, praėjus 3 valandoms po valgio, ir pagal maisto teikiamą energinę vertę, priklausomai nuo sportininkų mitybos režimo. Tyrimo tikslas – nustatyti, kiek didelio meistriškumo sportininkus tenkina organizuotas valgyklos maitinimas. Tyrimas atliktas 2007 metais taikant anoniminės anketinės apklausos metodą. Iširta 50 Lietuvos olimpinio sporto centro didelio meistriškumo sportininkų, lengvosios atletikos, šiuolaikinės penkiakovės, krepšinio, futbolo ir graikųromėnų sporto šakų atstovų, kasdien valgančių sportininkų valgykloje. Sportininkai buvo pasirinkti atsitiktinės atrankos būdu. Gauti anketinės apklausos duomenys buvo vertinami analizuojant jų pasiskirstymą pagal respondentų amžių, lytį, kūno masę ir sporto šaką. Tyrimo duomenims apskaičiuoti buvo naudojamas duomenų apdorojimo paketas SPSS 13,0v. Atsakymų dažnių pasiskirstymas nustatytas naudojant kryžmines duomenų lenteles. Dažnių pasiskirstymo tarp atskirų respondentų grupių statistiniam reikšmingumui įvertinti buvo skaičiuojamas chi kvadrato kriterijus (χ2 ) ir statistinio reikšmingumo lygmuo (p). Skirtumai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p < 0,05. Siekiant kuo didesnio tikslumo ir ieškant statistinių koreliacinių ryšių tarp kintamųjų, apskaičiavimams buvo naudojamas statistinį ryšio stiprumą ir kryptį rodantis Spearmano koreliacijos koeficientas (rho), taikytas nesimetriškiems tolydiems dydžiams.[...]
The food provided in athletes canteen only partially covers energy expenditure of athletes, depending on the age, sex, sport discipline, height and weight. So it is very important to estimate the athlete’s satisfaction with the canteen’s nourishment, evaluating the amount of the provided food in relation with hunger, appearing three hours after eating, also with the energy value of the provided food, depending on athletes’ nutrition schedule, in order to ascertain the objective groups, which have major connection with the risk of inadequate, unsuitable and unbalanced nutrition. The aim of this study is to evaluate the athletes’ satisfaction with the nutrition planning. The investigation have been performed during the year 2007. The investigation involved 50 athletes of Lithuanian Olympic Sport Centre selected randomly and eating in athletes’ canteen every day. In this study anonymous questionnaire method was used. Athletes’ satisfaction with the canteen’s nutrition of Lithuanian Olympic Sport Centre was investigated by this method. The data of the research was evaluated distributing respondents by age, sex, height, weight and sport discipline. The SPSS version 13,0 analytical software was used for the analysis of the research data. The data are statistically correct if the probability of bias is (p<0,05). Statistic relation is evaluated by Chi square parameter (χ2 ). The investigation showed that these athletes, who do not eat or eat very rarely their breakfast food portion, feel more hungry three hours after eating. Food amount receivable during the dinner is inadequate for athletes of track-and-field athletics and contemporary pentathlon, who are 18 – 20 years old, weigh 82 – 110 kg and 182 – 204 height. With the growth of age, height and especially weight the amount of food obtainable in the canteen is too small.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/130328/1/ISSN2424-3949_2007_N_4.PG_40-45.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/130328
Affiliation(s): Lietuvos olimpinis sporto centras
Vilniaus sporto medicinos centras
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2007, Nr. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

17
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.