Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1302
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Šinkūnienė, Kristina;Levišauskaitė, Kristina
Title: Analyzing macroeconomic indicators of the tax system from a tax-cultural perspective
Other Title: Mokesčių sistemos makroekonominių rodiklių analizė mokesčių kultūros kontekstu
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 4, nr. 1, 2010
Extent: p. 29-51
Date: 2010
Keywords: Mokesčių kultūra;Mokesčių kultūros raiška;Mokesčių sistemos dalyviai;Mokesčių našta;Visuomeninė nauda;Tax culture;Tax culture expression;Participants of tax system;Tax burden;Public benefit
Abstract: Pagrindinis kiekvienos valstybės gyvavimo pagrindas yra mokesčiai (apie 90% visų pajamų), kuriuos sumoka mokesčių mokėtojai, ir per asignavimų paskirstymą bei perskirstymą valstybė įgalinama vykdyti savo funkcijas. Todėl mokesčių mokėjimo, kaip valstybės egzistavimo pagrindo, sąmoningumą tyrinėjo dar senovės filosofai, vėlesnių laikų mąstytojai, visuomenės veikėjai. Remiantis jų mintimis, galima teigti, jog šalies mokesčių sistema, kaip ir ekonomika, nėra vertinga pati savaime, o tik tiek, kiek ji padeda savalaikiai įgyvendinti politinius, ekonominius, socialinius valstybės tikslus bei žmonių lūkesčius. Nemaža dalis galimų valstybės tikslų bei žmonių lūkesčių įgyvendinimo galimybių glūdi mokesčių kultūroje bei jos pagrindu sukurtoje šalies efektyvioje mokesčių sistemoje. Tačiau matome, jog mokesčių kultūros ir jos vertinimo problemos yra nepakankamai ištirtos, nėra susistemintų mokslinių tyrimų, metodinių nuostatų, todėl mokesčių kultūros vertinimo galimybių nagrinėjimas, yra aktualus mokslinis ir praktinis uždavinys. Tyrimo tikslas – atrinkti ir išanalizuoti mokesčių kultūrą atspindinčius makroekonominius rodiklius. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: analizuoti mokesčių kultūros koncepciją, jos pasireiškimo galimybes, analizuoti ir vertinti pokyčius makroekonominių rodiklių, parodančių mokesčių kultūrą bei suformuluoti išvadas. Tyrimo objektas – makroekonominiai rodikliai, atspindintys mokesčių kultūrą. Tyrime naudoti sisteminės mokslinės literatūros ir palyginamosios analizės, sintezės, apibendrinimo ir statistinių duomenų analizės metodai.[...]
The article includes the concept of tax culture, the overview of its evolution and determinative factors, the main possibilities of tax culture expression and measurement options for tax macroeconomic indicators, as well as the definition, analysis and assessment of macroeconomic indicators reflecting tax culture in terms of the attitude and behaviour
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1302/1/ISSN1822-7996_2010_V_4.N_1.PG_29-51.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/1302
Affiliation(s): Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2010, nr. 4(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

108
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.