Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130028
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Poteliūnienė, Sniegina;Kunickaitė, Eglė
Title: Plaukimo trenerių ir vaikų patirtys įveikiant sunkumus pradėjus mokytis plaukti
Other Title: Experiences of swimming coaches and children in overcoming difficulties while learning to swim
Is part of: Sporto mokslas = Sport science. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas; Vilnius : Lietuvos olimpinė akademija, 2021, nr. 1(99)
Extent: p. 5-16
Date: 2021
Keywords: Vandens baimė;Plaukimo pamoka;Plaukimo pratimai;Mokymas plaukti;Fear of water;Swimming lesson;Swimming exercises;Learning swimming
Abstract: Tyrėjai analizuoja įvairias metodines ir organizacines mokymo plaukti problemas, tačiau pasigendama tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjami trenerio ir vaiko sąveikos mokantis plaukti aspektai, ypač žvelgiant iš mokytojo / trenerio ir mokinio perspektyvos. Tai leistų ne tik geriau suprasti mokytojo / trenerio veikloje iškylančias problemas ir jų taikomas strategijas padedant vaikams įveikti sunkumus, bet ir kaip vaikai suvokia pradinio mokymosi plaukti procesą, jų mokymąsi skatinančius ir slopinančius veiksnius, kas galėtų padėti suteikti reikalingą pagalbą vaikui ir efektyvinti vaikų mokymosi plaukti procesą. Tyrimo tikslas – remiantis trenerių ir vaikų patirtimis atskleisti, kokius sunkumus patiria pradedantieji mokytis plaukti vaikai ir kaip plaukimo treneriai padeda vaikams juos įveikti. Taikytas apklausos raštu metodas, pateikiant atvirojo tipo klausimus. Trenerio klausimyną sudarė 11 atvirųjų klausimų, siekiant atsakyti į šiuos klausimus: kas yra svarbiausia pradedant mokyti vaikus plaukti; su kokiais sunkumais susiduria treneriai pradėjus mokyti vaikus plaukti ir kaip juos įveikia; kokie veiksniai daro didžiausią poveikį vaikų mokymosi plaukti sėkmei? Vaikų klausimyną sudarė 11 klausimų, kuriais buvo siekiama atsakyti į šiuos klausimus: kaip nemokantys plaukti vaikai jaučiasi, ką patiria pirmųjų treniruočių metu; su kokiais sunkumais vaikai susiduria mokantis plaukti ir kaip treneris, draugai, tėvai padeda juos įveikti? Duomenų analizei taikytas kokybinės turinio analizės metodas. Tyrime dalyvavo 5 plaukimo treneriai (2 vyrai ir 3 moterys), dirbantys su vaikų pradinio mokymo plaukti grupėmis. Trenerių amžius svyruoja nuo 25 iki 62 metų, jų darbo stažas plaukimo srityje – nuo 5 iki 40 metų. Tyrime dalyvavo 5 vaikai (3 mergaitės ir 2 berniukai), kurių amžius svyravo nuo 9 iki 12 metų, o plaukimo treniruočių lankymo laikotarpis – nuo dviejų mėnesių iki 3 metų.[...]
Researchers analyse various methodical and organisational issues of teaching to swim, but there is shortage of research where different aspects of interaction between coach and child are being analysed, especially from the perspective of teacher/coach and student. This type of knowledge would allow better undestanding of difficulties and strategies of teaching/coaching, as well as how children understand initial process of learning to swim, what are the main factors that assist or suppress learning process, who/what could assist in this process and make learning to swim as effective as possible. The aim of research was as follows: basing on experiences of coaches and children to reveal main difficulties experienced by learners to swim, and to identity how coaches can help children to overcome these difficulties. Questionnaires based on open questions were applied. Questionnaire for coaches included 11 open questions, e.g., what is most important when starting teaching to swim? What are the main difficulties met by coaches in this initial teaching stage and how they deal with it? What are the main success factors in teaching children to swim? Questionnaire for children consisted of 11 questions aiming to find out, how does children that cannot swim, feel; what are their experiences during their first training sessions; what are the main difficulties in learning to swim and how coach, friends, parents help them in overcoming these difficulties? For data analysis, qualitative content analysis method had been applied. 5 swimming coaches (2 male and 3 female) working with groups on initial teaching to swim participated in this research. Age of coaches 25 to 62 years, swimming coaching experience 5 to 40 years. 5 children (3 girls and 2 boys) aged 9 to 12 years participated in this research, their period of attending swimming trainings was from 2 months to 3 years.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/130028/1/ISSN2424-3949_2021_N_1.PG_5-16.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/130028
https://doi.org/10.15823/sm.2021.99.1
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2021, Nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.