Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130027
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ševčuk, Rima;Lisinskienė, Aušra
Title: Vyresniojo amžiaus paauglių fizinis aktyvumas COVID-19 pandemijos metu
Other Title: Physical activity of senior adolescents during global spread of COVID-19 virus
Is part of: Sporto mokslas = Sport science. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas; Vilnius : Lietuvos olimpinė akademija, 2021, nr. 1(99)
Extent: p. 17-22
Date: 2021
Keywords: COVID-19 pandemija;Paaugliai;Fizinis aktyvumas;COVID-19 pandemic;Adolescents;Physical activity
Abstract: Lietuvos moksleivių fizinis aktyvumas jau yra pasiekęs kritinę ribą ir, palyginus su kitų Europos šalių moksleivių fiziniu aktyvumu, Lietuva užima priešpaskutinę vietą, lenkdama tik Slovakiją, o fizinis aktyvumas Lietuvoje yra vienas mažiausių tarp ES šalių – vos 10 % (LR Sveikatos apsaugos ministerija, 2020). Tokiai LR Sveikatos apsaugos ministerijos statistikai antrina ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO, 2020) duomenys. Koronavirusas (COVID-19) – mirtinas anksčiau nežinotas virusas, oficialiai vadinamas „COVID-19“. Iš Kinijos miesto Uhano 2019 m. gruodžio pabaigoje virusas sparčiai išplito ne tik Azijoje, bet ir kituose žemynuose. Į ūminio kvėpavimo takų sindromo (SARS) sukėlėją panašus virusas nusinešė milijonus žmonių gyvybių. Šalyje paskelbtas visuotinis karantinas padarė didelę įtaką visų žmonių, taip pat ir vaikų bei paauglių fiziniam aktyvumui. Šio tyrimo tikslas – ištirti moksleivių fizinį aktyvumą pasaulinės COVID-19 pandemijos metu. Tyrimo objektas – paauglių fizinis aktyvumas. Tyrimo subjektas – 18–19 metų moksleiviai (merginos ir vaikinai N = 77). Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti paauglių fizinį aktyvumą pagal lytį. 2. Išsiaiškinti, kiek paaugliai yra fiziškai aktyvūs, atsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. 3. Išsiaiškinti paauglių fizinio aktyvumo raišką socialinės padėties aspektu. Šiame tyrime taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė tyrimo duomenų analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad paauglių fizinis aktyvumas COVID-19 pandemijos metu yra itin mažas. Reikšmių vidurkis nesiekia 2,13 balo (5 balų skalėje). [...]
Physical activity of Lithuanian students has already reached a critical level and, compared to the physical activity levels of students from other European countries, Lithuania ranks penultimate, surpassing only Slovakia, and physical activity in adolescents in Lithuania is one of the lowest among EU countries – only 10% (Ministry of Health, 2020). Such statistics of the Ministry of Health of the Republic of Lithuania is supported by the data of the World Health Organization (WHO). Corona-virus (COVID-19) is a deadly, previously unknown virus officially called COVID-19. From the Chinese city of Wuhan in late December 2019, the virus spread rapidly not only in Asia but also on other continents. A virus similar to the cause of Acute Respiratory Syndrome (SARS) has claimed millions of lives. The universal quarantine announced in the country has had a significant impact on the physical activity of all people, including children and adolescents. The aim of this study was to investigate the physical activity of students during the global spread of COVID-19 virus. The object of the research is the physical activity of adolescents. The research subject is 18–19 year old students (girls and boys N = 77). Objectives of the study: 1. To reveal the physical activity of adolescents by gender. 2. Find out how many adolescents are physically active depending on where they live. 3. To find out the expression of adolescents’ physical activity in terms of social status. Research methods used in this research: analysis of scientific literature, questionnaire survey, statistical analysis of research data. The results of the study revealed that the physical activity of adolescents during the COVID-19 pandemic is extremely low. The mean of the values is less than 2.13 points (on a 5-point scale). Conclusions: 1. Boys were more physically active than the girls. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/130027/1/ISSN2424-3949_2021_N_1.PG_17-22.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/130027
https://doi.org/10.15823/sm.2021.99.2
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2021, Nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.