Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130026
Type of publication: journal article
Author(s): Sabaliauskas, Stanislav
Title: Skalės „Valios komponentai sporte“ lietuviškos versijos psichometrinės charakteristikos
Other Title: Psychometric properties of the Lithuanian version of the volitional components in sport questionnaire
Is part of: Sporto mokslas, 2021, nr. 1, p. 23-31
Date: 2021
Keywords: Valia;Elgesio optimizavimas;Pastangos;Dėmesio koncentracija;Intencionalumas;Volition;Behavioural optimization;Effort;Concentration;Intentionality
Abstract: Darbo tikslas – įvertinti lietuviškos skalės „Valios komponentai sporte“ versijos psichometrinius parametrus bei tinkamumą taikyti ją fizinio aktyvumo ir sporto srityje. Tyrime dalyvavo ir atsakymus pateikė 14–24 m. sportininkai (n = 527). Skalės „Valios komponentai sporte“ ir jos subskalių vidiniam suderinamumui įvertinti buvo apskaičiuotas Kronbacho alfa (angl. Cronbach’s alpha) koeficientas, taip pat atlikta patvirtinamoji faktorinė analizė. Tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 21.0 ir Jamovi programas. Skalės vidinio suderinamumo rodikliai patvirtino tyrimo priemonės tinkamumą (Kronbacho alfa 0,920), išskirtas keturių faktorių modelis (RMSEA 0,061, Satorra-Bentler (χ2/df) – 2,9696). Subskalių „Elgesio optimizavimas“, „Pastangos“ ir „Dėmesio koncentracija“ vidinio suderinamumo rodikliai svyravo nuo 0,742 iki 0,905, subskalės „Intencionalumas“ – 0,557. Priežastinių ryšių tarp VEKS subskalių analizė parodė, kad subskales sieja statistiškai reikšmingi ryšiai (nuo 0,456 iki 0,600, p < 0,01). Tyrimo rezultatai pagrindė, kad VEKS galėtų būti taikomas ugdymo praktikoje, matuojant sportuojančių asmenų valingo elgesio požymius, tačiau yra tikslingi tolesni priemonės struktūros tyrimai, siekiant pagrįsti sutrumpintą skalės variantą.
The aim of the study was to assess the psychometric characteristics of the Lithuanian version of the questionnaire “Volitional Components in Sport” (VCS). Participants were athletes aged 14-24 years (n = 527). Cronbach’s alpha was calculated to assess the internal consistency of the scale and its subscales, and confirmatory factor analysis was performed. The data analysis was carried out using SPSS 21.0 and Jamovi software. The internal consistency of the scale confirmed the validity of the instrument (Cronbach’s alpha 0.920), and a four-factor model was identified (RMSEA 0.061, Satorra-Bentler (χ2/df) 2.9696). The internal consistency indices for the subscales “Behavioural Optimisation”, “Effort” and “Focus” ranged from 0.742 to 0.905, and for the subscale “Intensity” from 0.557. The analysis of the causal relationships between the subscales of the VCS showed that the subscales have statistically significant relationships (0.456 to 0.600, p < 0.01). The results showed that the VCS could be used in educational practice to measure the attributes of volitional behaviour in sports persons, but further research on the instrument’s structure is warranted in order to justify a shortened version of the scale.
Internet: https://doi.org/10.15823/sm.2021.99.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/130026
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2021, Nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.