Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130021
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStipinienė, Miglė-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2021-05-20T06:43:47Z-
dc.date.available2021-05-20T06:43:47Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn13921401-
dc.identifier.otherVDU02-000067126-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/130021/1/ISSN2424-3949_2021_N_1.PG_47-52.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/130021-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15823/sm.2021.99.6-
dc.description.abstractŠio tyrimo tikslas – ištirti 8 metų amžiaus mokinių pradinių plaukimo mokėjimų kaitą per mokslo metus. Siekiant tikslo buvo iškelti šie uždaviniai: įvertinti vaikų fizinį parengtumą ir vaikų pradinius gebėjimus vandenyje; įvertinti, kaip kinta 8 metų amžiaus vaikų gebėjimai plaukti, taikant 20 pamokų programą; nustatyti vaikų plaukimo pažangą per mokslo metus. Pradinio mokymo plaukti programoje dalyvavo 21 (n = 21) aštuonerių metų amžiaus vaikas. Grupę sudarė 12 mergaičių ir 9 berniukai, turintys silpnus plaukimo įgūdžius arba visai nemokantys plaukti. Plaukimo treniruotės vyko 7 mėnesius, vieną kartą per savaitę po 45 minutes. Pradinio mokymo plaukti programą sudarė 20 akademinių valandų. Fizinio pasirengimo ir plaukimo įgūdžių vertinimo testą sudarė dvi dalys: pratimai sausumoje ir vandenyje. Siekiant įvertinti vaikų fizinį pasirengimą, sausumoje buvo pasirinkta atlikti lankstumo testą, plaukimo įgūdžių testavimas buvo atliekamas baseine, vertinama buvo balais nuo 1 iki 3. Buvo vertinamas: lankstumas, ritmiškas kvėpavimas, slinkimas, plaukimas krauliu bei nugara ir šuoliai į vandenį. Tyrimas parodė, kad 8 metų vaikai turi silpnus plaukimo gebėjimus. Mokant plaukti, būtina daug dėmesio skirti lankstumo pratimams sausumoje. Pravedus 20 pamokų ugdomąją plaukimo programą, rezultatai rodo, kad ji turėjo teigiamą poveikį 8 metų vaikų plaukimo gebėjimų formavimuisi. Visi vaikai gebėjo ritmiškai kvėpuoti vandenyje, plūduriuoti vandenyje ir atlikti slinkimą pilvu panėrus galvą po vandeniu. 95,24 % vaikų gebėjo nuplaukti krauliu ir nugara 25 m ir atlikti saugų šuolį į vandenį. Slinkimo nugara pratimą gebėjo atlikti 85,71 %lt
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the change in the initial swimming skills of 8-year-olds during the school year. In order to achieve the goal, the following tasks were set: to assess children’s physical fitness and children’s initial abilities in water; to assess how the swimming abilities of 8-year-old children change using a 20-lesson program; to determine the progress of children’s swimming during the school year. 21 (n = 21) eight-year-old children participated in the initial swimming training program. The group consisted of 12 girls and 9 boys with weak swimming skills or no swimming skills at all. Swimming workouts lasted for 7 months, once a week for 45 minutes. The initial swimming training program consisted of 20 academic hours. The physical fitness and swimming skills assessment test consisted of two parts: exercises on land and water. In order to assess the physical fitness of the children, a flexibility test was chosen on land, swimming skills testing was performed in the pool, scores ranged from 1 to 3. Flexibility, rhythmic breathing, crawling, crawling and back and jumps into the water were assessed. The study showed that 8-year-olds have poor swimming ability. When teaching to swim, it is necessary to pay close attention to flexibility exercises on land. After conducting a 20-lesson educational swimming program, the results show that it had a positive effect on the formation of swimming abilities of 8-year-old children. All children were able to breathe rhythmically in the water, float in the water, and perform crawling on the abdomen by dipping their head underwater. 95.24%. Children were able to swim breaststroke and backstroke 25 meters and make a safe jump into the water. 85.71% were able to perform the sliding exercise on the backen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademija-
dc.format.extentp. 47-52-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofSporto mokslas = Sport science. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas; Vilnius : Lietuvos olimpinė akademija, 2021, nr. 1(99)-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.rightsSutarties data 2019-03-08, nr. A1916, laisvai prieinamas internetelt
dc.subjectMokymas plauktilt
dc.subjectVaikų lankstumaslt
dc.subjectVaikų gebėjimailt
dc.subjectSwimming lessonsen
dc.subjectChildren's flexibilityen
dc.subjectSwimming abilityen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.title8 metų amžiaus vaikų pradinių plaukimo mokėjimų kaita per mokslo metuslt
dc.title.alternativeChange in initial swimming skills of 8-year-old children during the school yearen
dc.typeresearch article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15823/sm.2021.99.6-
dcterms.bibliographicCitation13-
dc.date.updated2021-05-20T14:35Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "67126"}, "publisher": {"other": ["Lietuvos olimpinė akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-1401"], "doi": "10.15823/sm.2021.99.6", "code": "S4", "subject": ["S007"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/130021/1/ISSN2424-3949_2021_N_1.PG_47-52.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/130021", "https://doi.org/10.15823/sm.2021.99.6"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 6, "sheets": 0.429, "timestamp": "20210520143500.0", "account": {"year": 2021, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas. Švietimo akademija", "id": "111950396", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0"}}], "lname": "Stipinienė", "fname": "Miglė", "status": "0", "name": "Stipinienė, Miglė"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2021, Nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.