Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129819
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Stirbinskas, Stasys
Title: Deviantinės etiketės reikšmė rekreacines kanapes vartojantiems pilnamečiams asmenims: poveikis ir įveikos mechanizmai
Other Title: The significance of deviant label for adults who use recreational cannabis: effects and coping mechanisms
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, nr. 11(2)
Extent: p. 7-30
Date: 2020
Keywords: Deviantinė etiketė;Rekreacinės kanapės;Narkotikų kriminalizacija;Deviant label;Recreational cannabis;Criminalization of drugs
Abstract: Kanapės – populiariausia draudžiama narkotinė medžiaga Lietuvoje. Narkotinių medžiagų kriminalizacijos efektyvumą kvestionuojančių ir paneigiančių mokslinių tyrimų dėka šia filosofija grįsta politika pamažu praranda dominuojantį statusą. Nepaisant to, ji vis dar populiari daugelyje pasaulio valstybių, įskaitant Lietuvą, kuri nuo 2017 metų dar labiau sugriežtino bausmes už disponavimą nelegaliomis narkotinėmis medžiagomis. Kadangi daugelyje kanapių ir kitų narkotinių medžiagų kriminalizacijos poveikį nagrinėjančių mokslinių tyrimų akcentuojami makrolygio statistikos duomenys, kriminalizacinės politikos poveikis narkotines medžiagas vartojančių asmenų kasdieniniam gyvenimui lieka iki galo neatskleistas. Narkotinių medžiagų kriminalizacijos sąlygos sudaro galimybes plisti ir reprodukuotis neigiamiems diskursams apie narkotines medžiagas ir jas vartojančius asmenis. Kitaip tariant, šie fenomenai padeda sukurti ir apibrėžti su kanapių vartojimu tapatinamą deviantinę etiketę. Dėl šios priežasties svarbu suvokti ne tik kanapių kriminalizacijos poveikį, tačiau ir atskleisti egzistuojančius neigiamus diskursus ir jų įtaką kanapes vartojančiam asmeniui. Galiausiai siekiant aprėpti kuo platesnį deviantinės etiketės poveikio spektrą, svarbu atskleisti jos įveikos mechanizmus, kuriuos taiko šias medžiagas vartojantys asmenys. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog kriminalizacinės politikos poveikis individualiu lygmeniu yra daug platesnis, nei makrolygiu naudojamos statistikos kategorijos
Cannabis – the most popular illegal drug in Lithuania. Due to an increasing amount of scientific evidence questioning the effectiveness of criminalization based drug control policies, this philosophy seem to be losing it‘s dominant status. However, it‘s still widely popular in a lot of different countries including Lithuania: punishments for it‘s violations were hardened in 2017. There are a lot of scientific studies discussing the effects of drug criminalization on a macro scale. However, there is a lack of research discussing how criminalization based policies effect the personal lives of people who use these illegal substances. Consequently, the criminalization of drugs fosters the environment which is ideal for spreading and reproducing negative discourses about illegal drugs and it‘s users. Along with criminalization itself, these negative discourses help to create and define the deviant label that is associated with the use of these illegal substances. Therefore, in order to understand how the deviant label affects the life of cannabis users, it‘s is important to understand the effects of both of it‘s constituting parts – the criminalization of drugs and the existing negative discourses related to the usage of cannabis. Lastly, in order to understand the full spectrum of effects that the deviant label produces, it‘s vital to uncover the coping mechanisms that are being applied by the cannabis users in order to combat these negative effects. Analysis of the collected data has revealed that the criminalization of drugs reciprocally interacts with the negative discourses about cannabis and it‘s users in a process of two way legitimization. Furthermore, the criminalization phenomenon also acts as a metanarrative, because it contains hidden discourses, legitimizing the institutional powers associated with it‘s implementation and application. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129819/1/ISSN2335-8777_2020_N_11_2.PG_7-30.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129819
https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2.1
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2020, nr. 11(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.