Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129817
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Dikšaitė, Rimgailė
Title: Religinis švietimas kaip laukas: jo agentai ir sąveika su kitais laukais
Other Title: Religious education as a field: its agents and interaction with other fields
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, nr. 11(2)
Extent: p. 55-75
Date: 2020
Keywords: P. Bourdieu;Religinis švietimas;Religiniai įsitikinimai;P. Bourdieu;Religious education;Religious diversity
Abstract: Straipsnyje pasitelkiant Pierre Bourdieu teorines įžvalgas, taikant mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodus, nagrinėjamos religijos ir švietimo tyrimų metodologinės problemos. Bourdieu švietimą suvokia kaip efektyviausią mechanizmą, skatinantį socialines permainas. Švietimas yra svarbus laukas dėl jo sugebėjimo sutelkti kapitalą. Švietimo laukui ypač svarbų vaidmenį per tiesioginę ir netiesioginę įtaką atlieka politinis laukas. Švietimo laukui didelę reikšmę turi ir jo agentai – mokytojai. Mokyklų funkcija yra perduoti žinias ir socializuoti mokinius, tačiau jos moko tik tam tikrų dalykų ir socializuoja konkrečiais, atrinktais būdais. Taip vykdoma švietimo politika, kuri pagrįsta patvirtintomis teisės normomis, sukeliančiomis simbolinį smurtą tam tikroms hierarchinėms grupėms. Mokyklos dažnai palaiko nelygybių funkciją, kuri sukuria socialines atskirtis tarp visų suinteresuotų grupių – švietimo biurokratų, politikų, mokytojų bei mokinių. Skirtumus tarp šių grupių ypač išryškina tokie socialiniai aspektai kaip šeimos pajamų lygis, gyvenamoji vieta, religiniai įsitikinimai
This article examines methodological problems of religion and education research using theoretical insights by Pierre Bourdieu and applying the methods of analysis of scientific literature and documents. Bourdieu perceives education as the most effective mechanism for inciting social change. Education is an important field because of its ability to mobilize capital. The political field and its role are especially important to the field of education: the former has both direct and indirect influence on the latter field by means of a variety of instruments. Teachers, too, perform a vital part in the field of education. The function of schools is to impart knowledge and socialize the pupils, but they only teach certain subjects and socialize the pupils using specific selected methods. This is how the education policy is implemented, which is supported by the approved legal acts that, in turn, inflict symbolic violence on certain hierarchical groups. In order to examine the content and practices of Lithuanian moral education lessons, it is necessary to conduct further qualitative research that would make it possible to determine the interaction between the fields of politics and education as well as the role of this interaction in the acceptance of religious diversity in Lithuania today
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129817/1/ISSN2335-8777_2020_N_11_2.PG_55-75.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129817
https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2.3
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2020, nr. 11(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.