Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129816
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Platūkytė-Didžiulienė, Ernesta
Title: Tarpgeneracinis socialinis mobilumas: 1970– 1984 m. kartos socialinio ir kultūrinio kapitalo reprodukcija
Other Title: Intergenerational social mobility: a reproduction of social and cultural capital in the 1970-1984 generation
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, nr. 11(2)
Extent: p. 77-103
Date: 2020
Keywords: Tarpgeneracinis socialinis mobilumas;Socialinis kapitalas;Kultūrinis kapitalas;Socialinio tinklo parama;Intergenerational social mobility;Social capital;Cultural capital;Social support
Abstract: Remiantis 2018–2019 m. atliktu kokybiniu tyrimu1, straipsnyje analizuojamas 1970–1984 m. kartos tarpgeneracinis socialinis mobilumas. Kadangi socialinis mobilumas yra kompleksinis reiškinys, jis buvo vertinamas atsižvelgiant į individų pozicijas daugiamatėje socialinėje erdvėje pasitelkiant kultūrinio ir socialinio kapitalo resursų sąveiką. Kaip rodo empirinis tyrimas, pereinamosios kartos tarpgeneracinio socialinio mobilumo galimybės daugiausia susijusios su gebėjimu pasinaudoti artimiausios aplinkos ar institucijų teikiama pagalba sukuriant papildomus resursus individo socioekonominiam augimui, tačiau pastebima skirtumų tarp vidutinį / žemą ir aukštą socioekonominį statusą turinčių informantų. Pastarųjų šeimų suaugusieji, sukurdami platų socialinį tinklą, sudaro galimybes disponuoti kontaktais ir gauti reikiamą pastiprinimą. Šeimose, kuriose egzistuoja skurdas, žemas tėvų išsilavinimas, disfunkciniai šeimos narių santykiai, susiduriama su papildomais šeimos narių išsilavinimo galimybių barjerais, kartu ir su pokyčių motyvacijos trūkumu. Kadangi tarpgeneracinis socialinis mobilumas yra svarbus visuomenės teisingumo matas, konkrečių kartų tarpgeneracinio socialinio mobilumo tyrimai suteikia galimybę identifikuoti reikšmingus veiksnius ir jų ribojančią įtaką individams augti visuomenės struktūroje
Based on the data of qualitative research among the representatives of the 1970–1984 generation of Lithuanians the article analyzes intergenerational social mobility. As social mobility is a complex phenomenon, the analysis was focused on the individuals’ position through the interaction of cultural and social capital resources. Empirical research data shows that opportunities of the 1970-1984 generation for intergenerational social mobility are largely related to the ability to get benefit from the assistance provided by the immediate environment or institutions. They create additional resources for the socioeconomic growth of the individual. However, differences are observed between informants with medium / low and high socio-economic statuses. Families with high status create opportunities to have the necessary contacts and to gain the necessary reinforcement by creating a wide social network. Meanwhile, in families where is poverty, low parental education, dysfunctional relationships between family members, there are additional barriers to family members’ educational opportunities and, at the same time, lack of motivation for change. As intergenerational social mobility is an important measure of societal justice, research on intergenerational social mobility in specific generation would provide an opportunity to identify significant factors and their limiting influence on the growth of individuals in the structure of society
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129816/1/ISSN2335-8777_2020_N_11_2.PG_77-103.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129816
https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2.4
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2020, nr. 11(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.