Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129369
Type of publication: research article
Author(s): Janulaitienė, Nijolė
Title: Atranka į Karo akademiją: problemos ir realijos
Other Title: Selection to the Military academy: problems and realia
Is part of: Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2005, nr. 9, p. 20-31
Date: 2005
Keywords: Nacionalinis saugumas; Demokratinė raida; Gynybos politika; Integracija į ES ir NATO; Karininko pašaukimas; Karininko misija; Gynybos strategija; Profesinė karo tarnyba; Kariūnas; Karinis rengimas; Karinė gynyba; Pilietiškumas; Patriotizmas, Atrankos kriterijai;National security; Democratic development; Defence policy; Integration to the EU and NATO; Officer s vocation; Officer s mission; Defence strategy; Professional military service; A cadet; Military education and training; Military defence; Citizenship; Patriotism; Selection criteria
Abstract: Svarbiausias Lietuvos vidaus ir užsienio politikos tikslas stiprinti nacionalinį saugumą. Jį privalo užtikrinti valstybė, stiprindama nacionalinio saugumo ir gynybos institucijas ir rengdama ilgalaikes valstybines saugumo stiprinimo programas. Lietuvai integravusis į NATO gynybos aljansą, iškyla itin svarbus nacionalinio saugumo stiprinimo uždavinys - profesionalių karininkų rengimas. Geru kariūnu ir karininku gali tapti tiktai jaunuolis, turintis pašaukimą, suvokiantis karininko misiją. Todėl aktuali valstybinė problema efektyvios karininkų atrankos metodikos ir sistemos sukūrimas 2001 m. pradėta spręsti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.
The supreme goal of the Lithuanian domestic and foreign policy is to strengthen national security. It is guaranteed by the state by reinforcing national security and defence institutions and preparing long-term state security enhancement programmes. Today, after the integration into the NATO defence alliance, Lithuania faces a particularly important goal of national security enhancement: education and training of professional officers. Only a young person who has a vocation for an officer s profession and perceives the mission of an officer can become a good cadet or officer. Therefore, the development of the programme for efficient officer selection methodology and system is an urgent national issue, launched at the General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania in 2001.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129369
Appears in Collections:Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 2005, nr. 09

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.