Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129303
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Paulauskas, Rūtenis
Title: Įvairaus amžiaus Lietuvos krepšinio rinktinių rengimo ir žaidėjų organizmo prisitaikymo prie fizinių krūvių ypatumai
Other Title: Aspects of the training of different age groups' basketball teams and players' adaptation to the physical loads
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , Nr. 1 (51) (2008)
Extent: p. 68-74
Date: 2008
Keywords: Krepšinis;Pajėgumas;Galingumas;Adaptacija;Fizinis krūvis;Basketball;Capacity;Power;Adaptation;Physical loads
Abstract: Mūsų darbo tikslas buvo ištirti Lietuvos 16—19 metų amžiaus krepšininkų rengimo eigą, jų fizinio ir funkcinio pajėgumo ypatumus bei jų kaitą. Fizinės ir funkcinės galios buvo tirtos kiekvienais metais prieš svarbiausias sezono varžybas. Tyrimų metu buvo nustatyta: vienkartinis raumenų susitraukimo galingumas (VRSG), anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas (AARG), 30 s dirbant veloergometru - mišrus anaerobinis alaktatinis-glikolitinis raumenų galingumas (AAGRGj, 5 m bėgimo greitis. Vikrumas tirtas „šešiakampio“ testu - matuotas laikas, sugaištas šuoliuojant tris ratus už visų stačiakampio kraštinių, nustatytas psichomotorinės reakcijos laikas (PRL) ir judesių dažnis (JD) per 10 s, kraujotakos ir kvėpavimo sistemų funkcinis pajėgumas, vertintas pagal nustatytą Rufjė indeksą, pulso dažnį (PD) ramybės metu, reaguojant į 30 s maksimalų fizinį krūvį ir atsigaunant per 2 min, taip pat kraujospūdį ramybės metu. Tyrimų rezultatai buvo apdoroti matematinės statistikos metodais. Parengiamuoju laikotarpiu buvo ugdomos fizinės ypatybės, daugiausia dėmesio skiriant greitumo, vikrumo, specialiosios ištvermės lavinimui. Siekiant įvertinti esamą žaidimo lygį buvo žaidžiamos kontrolinės rungtynės su užsienio šalių komandomis. Analizuojant koreliacinius ryšius nustatyta, kad santykinis VRSG turi stiprųryšį su anaerobiniu alaktatiniu raumenų galingumu (r = 0,874), o 5 m bėgimo greitis — su 30 s darbo galingumu (r = 0,592). Fizinio krūvio analizė parodė, kad siekiant aukštų vietų svarbiausiose sezono varžybose optimalus rengimo laikotarpis turėtų būti nuo 45 iki 60 dienų. Per šį laiką galima pagerinti ne tik žaidimo įgūdžius, bet ir pagrindines fizines ypatybes
The aim of our research was to explore 16-19 years old basketball players' training process, aspects of physical and functional fitness and their dynamics. Physical and functional capacities have been tested every year before the start of main competitions of the season. Capacities measured during the testing were as follows: single muscular contraction power (VRSG), anaerobic alactic muscular power (AARG), loads of 30 s duration ofveloergometre - anaerobic alactic-glycolytic muscular power (AAGRG), velocity of 5 m running. Agility have been tested using „hexagon test“- time have been measured needed for jumping three rounds behind the all sides of hexagon; psychomotor response rate (PRL) and movement frequency (JD) per 10s have been measured, functional capacity of circulatory and respiratory systems were assessed using Roufier index, heart rate (PD) at rest, reacting to 30 s maximal physical load and recovering in 2 min, as well as blood pressure at rest. Research data have been processed using methods of mathematical statistics. During the preparatory period, physical skills were developed, with the main attention to the development of velocity, agility and special endurance. Aiming to assess present game level, control games with the teams of foreign countries were played. During the analysis of correlative relations it was found that relative VSRG has strong relation to anaerobic alactic muscular power (r = 0,874), and 5 m running velocity - to the 30 s physical load capacity(r = 0,592). Analysis of physical loads have demonstrated that aiming at high places in the mam competitions of the season, optimal training period should be of 45-60 days' duration. In such a period, it is possible to improve game skills as well as main physical skills
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129303/1/ISSN2424-3949_2008_N_1.PG_68-74.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129303
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2008, Nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.04 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.