Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129299
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Vitkuvienė, Indrė
Title: Missio Inter Gentes migrantų pastoracijoje
Other Title: Missio Inter Gentes in the pastoral care of migrants
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2021, T. 106
Extent: p. 216-222
Date: 2021
Keywords: Missio inter gentes;Missio ad gentes;Pastoracija;Bažnyčios misija;Missio inter gentes;Missio ad gentes;Pastoral care;Mission of the Church
Abstract: Migracijos fenomenas iškelia poreikį iš naujo reflektuoti Bažnyčios misijos pasaulyje suvokimą, kuris Visuotiniame Vatikano II susirinkime apibrėžtas kaip missio ad gentes. Remiantis migracijos teologijos tyrėjų darbais analizuojamas pastoracijos tarp migrantų vaidmuo, kurį galima apibūdinti kaip perėjimą nuo ad gentes į inter gentes sampratą. Straipsnyje autorė nagrinėja sąvokos missio inter gentes ištakas Šv. Rašte: Jėzaus susitikimo su samariete prie šulinio pasakojime. Remiantis Apreiškimu išskiriami galimi keturi inter gentes taikymo etapai: susitikimas svetingumo plotmėje, atjauta ir empatija, skelbimas per liudijimą, evangelizacija per buvimą tarp žmonių. Etapai pateikiami kaip galimo pritaikomumo migrantų pastoracijoje aspektai remiantis pop. Pranciškaus veiksmais: priimti, apginti, skatinti, integruoti
The phenomena of migration encourages the Catholic Church to reconsider its Mission in the World, which was defined in the Second Vatican Council as missio ad gentes. The development of pastoral care of migrants in the last decade and researches made in the field of theology of migration raise the need to move from the concept of ad gentes to the concept of inter gentes. In the article, the author examines the origins of the concept of missio inter gentes in Scripture’s story of Jesus meeting the Samaritan at the well. According to Revelation, there are four possible stages in the application of inter gentes: meeting in the plane of hospitality, compassion and empathy, proclamation through testimony, evangelization through presence among people. These stages highlight aspects of presumable adaptability in the pastoral care of migrants as expressed by Pope Francis: to welcome, to protect, to promote and to integrate
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129299/2/ISSN0868-7692_2021_T_106.PG_216-222.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129299
https://doi.org/10.24101/logos.2021.23
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.74 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons