Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129143
Type of publication: journal article
Author(s): Boukal, Petr;Špička, Jindřich
Title: Relationship between business efficiency and corporate philanthropy
Other Title: Ryšys tarp verslo efektyvumo ir įmonių filantropijos
Is part of: Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives, 2014, vol. 9, no. 1, p. 18-22
Date: 2014
Keywords: Corporate philanthropy;Business efficiency,;Corporate foundation;Corporate volunteering;Non-profit organization;Ne pelno siekiančios organizacijos;Įmonių filantropija,;Verslo efektyvumas;Įmonių kūrimas;Įmonių savanorystė
Abstract: The goal of this article is to explain the relationship between business efficiency and corporate philanthropy. Business efficiency and corporate philanthropy are influenced by different factors. These factors are economic, political, technological and ethical. Values of entrepreneur (management of the enterprise), ethical basis of all people in the enterprise are very important for business efficiency. Business efficiency is the complex category. The efficient enterprise is not only privately profitable, maximizing the private economic benefit of the entrepreneurs (shareholders), the efficient enterprise is useful for the region and the society as a whole. The social utility of the enterprise is helpful for the private business efficiency on the other side. The convergence of "interests" of businesses and non-profit organizations is the important trend today. The corporate philanthropy is developed. On the one hand, enterprises cannot pursue only economic interests, significance of the social context of their operation increased. On the other hand, non-profit organization representing social interest has to be efficient too. The cooperation between efficient organizations is possible. The opportunities of this cooperation are different. The corporate philanthropy has either a direct financial form (individual grant, corporate foundation) or the specific indirect form of corporate philanthropy (corporate volunteering). The results show that the business efficiency and corporate philanthropy are interrelated and influence each other.
Šio straipsnio tikslas yra paaiškinti priklausomybę tarp verslo efektyvumo ir įmonių filantropijos. Verslo efektyvumas ir įmonių filantropija yra veikiami skirtingų ekonominių, politinių, technologinių ir etinių veiksnių. Verslininko vertybės, įmonės darbuotojų etika yra svarbūs verslo efektyvumui. Verslo efektyvumas – tai kompleksiška kategorija, apimanti ne tik suinteresuotų grupių privačios ekonominės naudos maksimizavimą, bet ir naudą regionui bei visuomenei. Iš kitos pusės, socialinis įmonės naudingumas yra svarbus privataus verslo efektyvumui. Skirtingų verslo įmonių ir ne pelno siekiančių organizacijų „interesų“ konvergencija šiuo metu yra svarbi tendencija, prisidedanti prie įmonių filantropijos vystymosi. Viena vertus, įmonės negali siekti tik ekonominių interesų – socialinio konteksto reikšmė jų veikloje išaugo. Kita vertus, ne pelno siekiančios organizacijos, atstovaujančius socialinius interesus, taip pat turi būti efektyvios. Bendradarbiavimas tarp efektyvių organizacijų yra įmanomas, tačiau jo galimybės skirtingos. Įmonių filantropija pasireiškia arba tiesiogine (atskirų dotacijų, verslo kūrimų), arba specifine netiesiogine (įmonių savanorystės) formomis. Rezultatai rodo, kad verslo efektyvumas ir įmonių filantropija yra susiję ir daro įtaką vienas kitam.
Internet: https://doi.org/10.15544/ssaf.2014.02
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129143
Appears in Collections:Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2014, vol. 9, no. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.