Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129112
Type of publication: journal article
Author(s): Látečková, Anna
Title: Accounting information for business management
Other Title: Apskaitos informacija verslo valdymui
Is part of: Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives, 2014, vol. 9, no. 1, p. 97-101
Date: 2014
Keywords: Information;Accounting;Business management;Software;Informacija;Informacinės technologijos;Apskaita;Verslo valdymas
Abstract: The basic requirement for a quality business management is the availability of required information. Information architecture of enterprise and accounting should create unit, which allows to synchronize opportunities of the enterprise information system with the requirements of managers for management and decision. The main objective of this article is to present the accounting as an essential source for business management with emphasis on the availability of accounting information in real time. In order to meet the objective were applied basic methods of analysis, synthesis, and deduction. We used the informational sources from available domestic and foreign literature. Data of analysis are derived using the method of structured questionnaire, applied in the chosen set of enterprises (30 agri-food enterprises), and selected software products. To meet the objective of the paper we used also another methods: observation and interviews with managers in selected companies, information system providers, developers of software companies. We accomplished the analysis of current situation on the market with business information systems. After the synthesis and comparison of obtained data, we concluded the results that are presented in this paper. The outcome of our research is the fact that managers require actual, objective information with an immediate overview of important economic indicators and remote access to such information. Accounting as an integrating tool of business information system meets all the stated requirements and in combination with the latest technologies, such as open source software and cloud solutions, is an indispensable information source for business management.
Pagrindinė sąlyga kokybiškam verslo valdymui yra reikalingos informacijos prieinamumas. Informacinė visuomenė lemia įmonių organizacinės ir valdymo struktūrų pokyčius. Šie pokyčiai atsispindi įmonių informacinės sistemos, kuri tarnauja, kad patenkinti informacijos poreikius, struktūroje. Informacijos perdavimo sistemoje svarbią vietą užima apskaita. Apskaita turi pateikti tikrą ir teisingą vaizdą apie įmonės turtą ir finansinę būklę, teikti reikiamą informaciją vadovams planuojant, valdant ir kontroliuojant verslo operacijas. Informacinė ir apskaitos sistemos turi būti vieningos, kad sinchronizuoti jų galimybes su vadovų poreikiu informacijai, naudojamai verslui valdyti ir sprendimams priimti. Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra išanalizuoti apskaitos, kaip verslo valdymo informacijos šaltinio, reikšmę, 101 akcentuojant savalaikio apskaitos informacijos prieinamumo svarbą. Atliekant tyrimą analizuota mokslinė literatūra, naudoti indukcijos ir dedukcijos bei pagrindiniai analizės metodai. Empiriniams duomenims surinkti naudotas struktūrizuotas klausimynas, apklausiant 30 pasirinktų žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių darbuotojus. Duomenys apdoroti naudojant pasirinktą programinę įrangą. Kad pasiekti užsibrėžtą tikslą, naudoti ir kiti metodai: stebėjimas, interviu su pasirinktų gamybos ir programinę įrangą kuriančių įmonių vadovais. Atlikus tyrimą konstatuota, kad įmonių vadovams reikalinga patikima, objektyvi informacija ir nuotolinė prieiga prie tokios informacijos. Verslo informacinė sistema turi tenkinti patikimumo, saugaus duomenų tvarkymo ir perdavimo reikalavimus. Apskaita kaip integruotas verslo informacinės sistemos įrankis atitinka visus nurodytus reikalavimus ir kartu su naujausiomis technologijomis yra nepakeičiamas informacijos šaltinis verslui valdyti. Norint, kad apskaita būtų tikrai naudingas verslo valdymo įrankis, būtina užtikrinti jos valdymą kartu su informacinių sistemų plėtra, programinės įrangos produktų, skirtų įmonės ekonominei analizei, taikymu. Šie produktai leidžia vadovams tobulinti sprendimų priėmimo procesą, kartu tikslingai panaudojant apskaitos informaciją.
Internet: https://doi.org/10.15544/ssaf.2014.11
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129112
Appears in Collections:Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2014, vol. 9, no. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.